Läs senare

Så blir ny teknik en pedagogisk hjälp

15 nov 2013

Datorer, surfplattor och mobiler blir allt vanligare i skolan. En ny bok visar hur lärare framgångsrikt kan arbeta med digitala verktyg och undvika de fallgropar som finns.
Boken betonar pedagogik och didaktik snarare än specifika tekniska lösningar. Den tar bland annat upp hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet.

Rätt utnyttjad kan den digitala tekniken leda till ett fördjupat lärande hos eleverna, menar författaren. För att uppnå det behövs en genomtänkt ­pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur.

Titel: »Lyckas med digitala verktyg i skolan«

Författare: John Steinberg

Förlag: Gothia Fortbildning

ur Lärarförbundets Magasin