Läs senare

Så går BEO vidare efter kritiken

ANMÄLNINGSSTRESSENBarn- och elevombudet (BEO) får skarp kritik från egna medarbetare för hårt drivna skadeståndskrav.
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo vill bemöta oron med mer diskussion om gränser.

av Emma Olsson
26 aug 2019
26 aug 2019

Fler möten och mer diskussion. Så ska Skolinspektionen öka likvärdigheten mellan olika beslut i klagomålsärenden. Detta efter interna oron för att BEO Caroline Dyrefors Grufman driver skadeståndsärenden så hårt att lärare inte vågar ingripa mot stökiga elever.

– Vi får lyfta frågan igen. Vi har pratat idag om att göra ytterligare aktiviteter. Att ordna fler möten för att diskutera likvärdigheten, att hela tiden diskutera dessa frågor, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, där BEO ingår.

BEO och rädslan för att skadestånden till kränkta elever skulle skapa anmälningshysteri har varit hett stoff i skoldebatten under lång tid. Bland annat vill Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad skrota myndigheten.

Men kritiken kommer även inifrån. Enligt Dagens Nyheters artikel  var det ett och ett halvt år sedan 16 medarbetare vid Skolonspektionen, där BEO är en del, som internt kritiserade BEO för att driva skadeståndsärenden för långt. Synpunkter som kvarstår.

– Jag vill inte uttala mig om allvarlighetsgraden i kritiken. Jag är beredd att lyssna på synpunkter fortsatt. Men jag kan inte uttala mig om BEO:s bedömningar om skadestånd, det är hennes mandat, säger hon.

Helén Ängmo betonar att av de 15 av 17 domar har gått på BEO:s linje.

– Det påstås att hon driver andra saker, men hennes utgångspunkt är lagtexten, säger Helén Ängmo.

Helén Ängmo har förståelse för att uppmärksamheten kring skadeståndskraven skapar oro hos lärare.

– Det kan kännas svårt att värna både elevens rätt och lärarnas skyldighet att ingripa. Lagstiftningen har byggt in två saker som ibland är svåra att förena. Eleven har rätt att aldrig bli kränkt, samtidigt måste lärare ingripa för att upprätthålla ordningen. Men vi ser ju skolor som klarar det här, säger Helén Ängmo.

Lärarnas tidning söker Caroline Dyrefors Grufman.

ur Lärarförbundets Magasin