Läs senare

Så gör vi: Barnen lär sig — med musik

05 mar 2015

Bild: Colourbox
I Falköping tar man hjälp av sång och musik för att ge eleverna ytterligare verktyg i inlärningsprocessen.
David Strenge är musik­lärare men arbetar nu som kulturutvecklare i Fal­köping. För ett år ­sedan började han fundera på hur man kan använda ­musik för att främja läs- och skrivinlärning i de yngre åldrarna.

Tillsammans med en grupp lärare i kommunen har han nu tagit fram ett sånghäfte med elva kända sånger. Till varje sång finns förslag på lektioner kopplade till texterna samt en lärarhandledning. Allt väl förankrat i läroplanen.

— Vi har till exempel låten »Älgarna demonstrerar«. Till den texten kan man koppla både NO och samhällskunskap, diskutera rätten att demonstrera, reflektera över mänskliga rättigheter och kanske även göra en bilduppgift, säger David Strenge.

Tanken är att lärarna ska jobba som vanligt med sina ämnen och använda sångerna både som utgångspunkt och som komplement.

— Alla elever har så olika sätt att lära och vi måste erbjuda dem flera verktyg för att de ska lyckas. Att jobba med estetiska uttrycksformer är ett sätt att göra lärandet mer lustfyllt, säger David Strenge.

Projektet avslutas med en konsert där eleverna också får träffa artisterna bakom låtarna.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin