Läs senare

Så gör vi: Bildprat gör läsning lätt

10 maj 2016

Anna Elias har en stor låda full med bilder som hon visar 6-åringarna på Långmosseskolan i Gårdsten, ett av Göteborgs mest flerspråkiga och invandrartäta områden. Bara ett av de 22 barnen i hennes förskole­klass har svenska som ­modersmål.
De samtal som uppstår kring bilderna blir en viktig grund när barnen lär sig läsa och skriva.— Med en bild på en kanelbulle kan du göra jättemycket. Utgå från pärlsocker och kanel och andra ord. Vad betyder de — och vad är en födelsedag? säger Anna Elias, förskollärare och montessoripedagog, med en master­examen i pedagogik.

2010 fick hon ta emot Ulla-Britta Bruuns stipendium för sitt språkstimulerande arbete med förskolebarnen. Motiveringen var just hennes sätt att arbeta med material hon tagit fram själv, det vill säga bilderna.

— Jag träffade barnen första gången i augusti. Nu kan hälften av dem läsa, berättar Anna Elias.

Bilderna har hon samlat på sig under tio år. Dagstidningar, kataloger, veckomagasin — källorna är många. Vid det här laget ser hon snabbt vilka bilder som är bra att arbeta med.

Anna Elias önskar att många förskollärare hade ett större självförtroende och var mer öppna för samarbete.

— Vi måste komma i gång med det kollegiala lärandet och låta den som har fallenhet för något visa upp att så här jobbar jag. Vi behöver öppna våra klassrum. Om vi ska förvänta oss att barnen vågar ställa sig upp inför andra och prata, måste vi våga göra samma sak själva.

ur Lärarförbundets Magasin