Läs senare

Så gör vi: De säger adjö till »hej tjejer«

31 Mar 2015

Bild: Colourbox
Just nu jobbar Grillska gymnasiet i Uppsala på att bli en av de första hbt-certifierade skolorna i Sverige.
Till hösten ska samtliga i personalgruppen ha kun­skaper om hbt-frågor. Målet är att alla på skolan ska känna sig välkomna och inkluderade.

Björn Hübinette, medie­lärare på skolan, har alltid använt sig av likabehandlingsplanen i sin undervisning.

I ämnet medieproduktion, när eleverna exempelvis ska göra en ­affisch ­eller en broschyr, brukar han ge dem i uppgift att använda sig av någon av diskrimineringsgrunderna.

— Jag tycker att vi har varit bra på att lyfta in aspekter på religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Men just när det gäller olika könsuttryck har vi inte kommit lika långt, säger han.

Nu diskuteras frågor om hbt regelbundet på skolan och Björn Hübinette har fått många aha-upplevelser.

— Jag har fått mycket mer kunskap om den normativa bilden. Vi har till exempel tittat på hur familjen framställs i medierna.

— Och så gör vi norm­spaning och tittar på hur inklu­derande vi är i våra egna dokument. Står det mamma och pappa när vi bjuder in till föräldra­möten byter vi till vårdnads­havare. Och så har jag slutat säga: Hej grabbar och hej tjejer. Nu ­säger jag: Hej alla elever!

Läs vidare

Hbt avser homo-, bi- och transpersoner.

Läs mer på rfsl.se/hbtc

ur Lärarförbundets Magasin