Läs senare

Så gör vi: Estetiskt i Stallet

18 sep 2013

Bild: ColourboxStallet, så kallas det fortfarande. Byggnaden vid Frescati Backe som tidigare var hem för hästar, men som numera består av nyrustade lokaler — eller studior. Genom sin kreativa karaktär ger Stallet grundlärarstudenterna på Stockholms universitet möjlighet att utveckla nya sätt att förena estetiska uttrycksformer med olika ämnesstudier.
En studiomiljö för estetiska lärprocesser, som de invigda säger. Arbetssättet är hämtad från Storbritannien.

— Syftet är att arbeta ­med alla sinnen tvär­vetenskapligt och med olika kommunikations- och uttrycksformer, säger ­Rosie Jacobsson, kursledare för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i ­fritidshem.

Lokalerna invigdes i december förra året, och Rosie Jacobsson menar att det är en stor skillnad att undervisa i sådana här studior än i vanliga klassrum:

— Miljön är oerhört inspirerande. Det har inneburit att jag som lärare har kunnat utveckla mitt didaktiska förhållningssätt. Här finns färger, instrument, olika verktyg och material i mötet med högteknologi.

Lektionerna blir mer flexibla och kvalitativa då det snabbt går att förändra den fysiska miljön, fortsätter hon.

— Efter det att jag har haft en kort teorigenomgång kan vi exempelvis mycket snabbt ställa om och byta aktivitet eller övning — med bild, musik, rörelse eller något annat inslag som passar samman­hanget. Bryggan mellan teorin och praktik blir mycket kortare.

ur Lärarförbundets Magasin