Läs senare

Så gör vi: Matte med kortfilm

15 Nov 2013


Scenen är tre små nallar i rad. Läraren filmar medan en elev kommenterar vad som sker. Ytterligare en nalle placeras intill de andra sam­tidigt som en annan elev beskriver skeendet. ­Läraren slutar filma. ­Efteråt diskuterar klassen den matematik som förekom.

Genom att göra små filmer som den här övar eleverna i Sunne på att förstå talen och de mest grundläggande matematiska begreppen.

– Eleverna lär sig att det finns en verklighet bakom talen, säger Anna Fransson, utvecklingspedagog i Sunne kommun.

Arbetet med att filma ­räknehändelser satte i gång 2006. Med hjälp av pengar från Skolverket har metoden utvecklats och lärarna fortbildats.

Nu används metoden i hela kommunen från förskoleklass till årskurs 3. Filmernas – och även stillbildernas och teckningarnas – enkelhet gör att Anna Fransson nästan får svårt att sätta ord på hur de är upplagda.

– Det svåraste för eleverna i början är att de gärna vill berätta långa historier och leka med figurerna i filmen. Men tanken är att det bara ska inträffa en enda händelse för att skapa förståelse för räkne­sätten. Arbetet går sedan att variera i det oändliga.

Övningarna utvecklar också språket och Anna Fransson kan se ett ökat självförtroende särskilt hos de elever som annars inte gärna ­pratar så mycket.

– Och jag tror att metoden ger eleverna en stadigare grund i matematiken och att färre elever där­igenom utvecklar matematiksvårigheter.

ur Lärarförbundets Magasin