Läs senare

Så gör vi: Pratkamrater vidgar vyerna

15 okt 2015

Bild: ColourboxSfi-läraren Cristofer Andersson i Motala samarbetar med lärare från gymnasiet. En gång i veckan träffas elever från de båda skolorna för att prata.— Våra elever är väldigt motiverade att lära sig svenska. Läsa och se på tv kan de göra på egen hand men de har inga svenskar att prata med, säger Cris­tofer Andersson.

Lösningen kom han på för ett år sedan. Cristofer Andersson, som ursprungligen är gymnasielärare i historia och svenska, började fundera över kurs­planerna. Eleverna ska bland annat få en inblick i andra kulturer och även arbeta med begreppet integration. Sfi-eleverna ska å sin sida få en inblick i hur det svenska samhället fungerar.

— När man får höra någon berätta om sitt eget liv och sin egen kultur blir det något helt annat än att bara läsa om det i en bok.

Han tog kontakt med några lärare på gymnasie­skolan i närheten och presenterade sin idé med pratkamrater. Kollegerna nappade och nu träffas sfi-elever och gymnasieelever under minst fyra veckor för att prata.

På den första träffen rör sig samtalet kring frågor som vad heter du, var kommer du ifrån, hur ser din familj ut, vad drömmer du om att göra i ditt liv?

Till de följande träffarna har Cristofer Andersson valt olika teman, exempelvis demokrati och jämställdhet, som han kopplar till sin undervisning.

— Det är viktigt att stämma av med den klass man har. Det vi undviker att prata om är krig och dess effekter eftersom det är just det som många flytt ifrån.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: