Läs senare

Så gör vi: Verb ger stöd för utveckling

29 sep 2014


När grundskollärare Åsa Rosqvist och hennes kollega Pia Jönsson gick igenom Lgr 11 för att genomföra den i sin undervisning, väcktes en tanke: Vilka verb förekommer egentligen flest gånger i läroplanen?
Idén var att just de verben skulle visa kärnan i deras kommande under­visning.

— Vi pratar mycket om förmågor, alltså vad eleverna faktiskt förväntas göra, eftersom läroplanen så tydligt lyfter fram förmågorna som de ska utveckla, säger Åsa Rosqvist.

Hon och Pia Jönsson läste läroplanen samtidigt som de skrev in varje verb i programmet Wordle, en generator på nätet som bildar moln av ord och där ofta förekommande ord växer i grad och blir större och större.

Resultatet blev en A4-sida fylld av verb som de laminerade och satte upp på väggen i klassrummet. När rektorn på deras skola, Emanuelskolan i Sjöbo, såg planschen ville hon genast att den skulle spridas till all lärarpersonal på skolan.

I dag har det hunnit gå en tid sedan dess, men läro­planen är så klart lika aktuell.

— Planschen är ett bra stöd när vi pratar med barnen om vad de ska utveckla, men även i mötet med elev och föräldrar i samband med utvecklingssamtal.

Samtidigt som just »ana­lysera« och »använda« förekommer ofta, så tycker Åsa Rosqvist att det är förvånande att verb som »redovisa« och »framföra« inte alls förekommer särskilt ofta.

— Det hade vi förväntat oss. Särskilt som kommunikation är så viktigt i Lgr 11.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin