Läs senare

Så kan lärare hjälpa till mot stressen

Vad gör du för att hjälpa eleverna att klara stressen? Lärarnas tidning frågade tre lärare i Adolf Fredriks musikklasser.

07 Jun 2012

Sofia Englert
Lärare i svenska och spanska
Jag försöker betona för eleverna att de duger som de är. På det sättet försöker jag motverka de höga kraven de har på sig själva. Däremot kan jag inte göra riktade insatser just till de högpresterande och stressade tjejerna. Dessutom känner både flickor och pojkar av stressen.

Sedan är det så att eleverna ofta hetsar upp sig inför prov som de ska göra trots att jag säger till dem att de kommer att klara det. Bara för några dagar sedan blev det uppror i min klass inför ett prov. När de väl hade gjort det och det gick bra kände de sig nöjda och tyckte inte att det var problem.

Elever lär sig också successivt att hantera stressen. Däremot skulle vi behöva mycket mer tid till att prata med eleverna om vad kunskapskraven innebär. Det har vi inte hunnit med eftersom kunskapskraven är nya och vi som lärare inte heller har hunnit med att jobba med dem. 
 
Ema Demir
Lärare i engelska och samhällskunskap
Jag understryker att de inte måste kunna alla fakta och alla detaljer perfekt. De behöver inte sitta uppe och plugga fakta hela natten. Det är inte det jag efterfrågar som lärare. Jag försöker säga till dem att andra förmågor, som att kunna resonera och analysera, är minst lika viktiga, om inte viktigare.

Sedan handlar det om att vara tydlig med besked och att försöka lugna och stödja dem i att de hinner och klarar det de ska göra.

När det gäller de nya kunskapskraven så är de nya för oss lärare också. Men successivt samlar vi på oss mer elevexempel i vår bank.

I frågan om elevernas känsla av att det finns en social skiktning på skolan, som har att göra med hur mycket pengar man har, så tror jag att det gemensamma musikintresset trots allt kan fungera överbryggande mellan elever från olika bakgrunder.
 
Stefan Silhammar
Lärare i slöjd
Jag märker att en del elever är stressade över att de ska hinna klart i tid — det kan bland annat bero på faktorer som att de har kommit i gång för sent med sin arbetsuppgift.

De säger själva att de kan vara trötta och känna sig dåliga. Här i Adolf Fredriks musikklasser går också högpresterande elever och musikprofilen kräver sitt av eleverna. Det är alla på den här skolan medvetna om.

För min del tror jag att slöjden fungerar lite som en oas för många elever. Här kan de som har svårare med de teoretiska ämnena ofta göra sig gällande. Jag kan anpassa arbetsuppgifterna mer efter de olika elevernas förutsättningar. Det gäller också att planera tillsammans med eleverna och göra dem medvetna om tidsaspekten i undervisningen.

ur Lärarförbundets Magasin