Läs senare

Så kan unga lockas tillbaka till skolan

24 apr 2015

Det går att locka tillbaka unga som slutat gå till skolan. Hur beskrivs i en bok som skrivits av en forskare och tre anställda på företaget Magelungen, där de under flera år arbetat fram en metod.

I boken förklaras varför vissa barn håller sig undan skolan och vad det kan innebära för deras framtid. Kostnader som uppkommer om inget görs beräknas och läsaren får tips om hur beteendet kan förändras. Samordning och samverkan ses som en förutsättning för att lyckas och sätt att skapa ­allianser mellan elever, föräldrar och skolpersonal lärs ut.

Det sista kapitlet handlar om hur elever som förmåtts återuppta studierna kan motiveras att fortsätta skoltiden ut.

Titel: Hemmasittare och vägen tillbaka

Författare: Peter Friberg, ­Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér

Förlag: Columbus 2015

');

ur Lärarförbundets Magasin