Läs senare

Så möter Södertälje kravet på fritidshem

LÄRARBRISTENFrån och med idag krävs legitimation för att få undervisa i fritidshem – och bristen på lärare blir värre än i förskolan. Samtidigt är utbildningsvägarna snåriga. Södertälje kommun arbetar med en egen lösning.

av Emma Olsson
01 jul 2019
01 jul 2019
Så möter Södertälje kravet på fritidshem
Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun där man startar en ny utbildning för att få personal på fritids att plugga upp sin behörighet.

Kring 600 fritidshem kommer att stå utan behörig lärare till hösten.
Det visar Skolverkets siffror.

– Det är samma typ av utmaning som i förskolan, men ännu svårare. Det är en lägre andel behöriga inom fritidshem, säger Anna Tornberg, utredare på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

För lärare finns lärarlyftet. Nu öppnar VAL (vidareutbildning för lärare) även för den som arbetar inom fritidshem och vill bli behörig.

Södertälje står inte på listan över de mest drabbade kommunerna, där det helt och hållet saknas utbildade lärare i fritidshem. Tre av kommunens 19 grundskolor saknar behörig lärare på fritids, andra fritidshem har en eller två, något har fem.

Och det är inte unikt.
– Fördelningen är skev. Utbildade lärare i fritidshem söker sig till andra utbildade, säger Anna Tornberg.

Nu drar Södertälje igång en utbildning tillsammans med Södertörns högskola, och grannkommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem och Nykvarn. Förhoppningen är att få personer som redan arbetar på fritids att plugga.

– Vi hoppas nå en kategori som annars inte söker, kanske för att de har svårare att prioritera studier av ekonomiska skäl. Vår förhoppning är att motivationen ska öka – vet man vad man söker för jobb minskar avhoppen, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på arbetsplatsen. Satsningen går ut på 50 procents arbete, och 75 procents studier. Utbildningen löper över drygt fyra år, i stället för tre.

– Vi får pröva hela tiden och se om det blir rimligt, säger Monica Sonde.

Men arbetet innebär också en ekonomisk buffert. Halvtidslön, en studiepeng på mellan 10 och 15 procent, samt möjlighet att söka studiebidrag.

I satsningen ingår även bättre arbetsvillkor ute på fritids. Mer tid för planering, bättre lön.
– Vi vill visa att vi är måna och rädda om de medarbetare vi har och vill satsa på dem. Och se till att de stannar i verksamheten och inte enbart fokuserar på att arbeta som lärare i estetiska ämnen i grundskolan, säger hon.

Lärarförsörjningen är en statlig uppgift.
– Men framtiden är inte så ljus med tanke på tillgången på lärare, vi måste jobba tillsammans, bland annat för att hitta fler målgrupper, säger Monica Sonde.
Utbildningen drar igång höstterminen 2020.

– Sen får vi se om vi utvecklar satsningen, men just nu har vi det här fokuset. Vi allihop behöver hjälpa till att få ihop helheten och pusslet med lärarbristen, säger hon.
På de fritidshem som inte har behörig lärare kan rektor ge det pedagogiska ansvaret till en annan anställd, men högst ett år i taget.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin