Läs senare

Så rustar grundskolan för en stängning

CORONAVIRUSETAtt sköta skolarbetet på distans kan bli svårt för alla elever om skolorna stängs ned. Men särskilt för dem som inte kan få stöttning i hemmet. På Bredängsskolan står man inför den problematiken. 85 procent av eleverna har utländskt påbrå. Vissa föräldrar talar inte svenska.

20 mar 2020

Hälften av lärarna på Bredängsskolan är sjuka, liksom eleverna, även om det är svårt att avgöra om de har förkylningssymptom eller hålls hemma på order av föräldrarna.
Vissa klasser har slagits ihop så personalbristen har inte hunnit bli ett problem än, ironiskt nog.

Stämningen i personalrummet är lugn trots att alla går och väntar på det stora beskedet om huruvida skolan ska stängas eller inte.

Despina Samuelsson, högstadielärare i hem- och konsumentkunskap och Rouaa Hammadi, högstadielärare i engelska och svenska. Foto: Anders G Warne

Högstadielärarna Despina Samuelsson och Rouaa Hammadi, specialpedagogen Margareta Örsan och rektor Anna Hoffsten konstaterar att det viktigaste i nuläget är att få eleverna att känna sig trygga, i den utsträckning det går. Och att alla samarbetar.

– Det är rätt märkligt egentligen. Just nu känns det som att personalen är mer enad än någonsin. Alla stöttar varandra och vill samma sak. Både ledning och lärarna, säger Despina Samuelsson.

En metod för att lugna eleverna har varit att prata mycket om källkritik, med tanke på all missvisande information som sprids på sociala medier.

– Situationen är helt absurd. Vi har även hört talas om något som kallas ”Corona challenge”, där influencers och andra utmanar följarna att utsätta sig för riskspridning. Exempelvis med videos där man slickar på toalettstolar, med det underliggande budskapet att man ska våga, annars är man feg.

Men lärarnas oro rör främst elevernas förutsättningar att klara av skolarbetet. 85 procent av de omkring 530 eleverna på Bredängsskolan (F-9) har föräldrar med utländsk bakgrund, vilket gör situationen komplex.

Margareta Örsan, speciallärare på lågstadiet. Foto: Anders G Warne

I dag har arbetslagen på skolan ägnat förmiddagen åt att förbereda konkreta hemuppgifter inför nästa vecka, ifall eleverna tvingas lämna skolan. Skolans övergripande strategi: En vecka i taget…

– Planen är att lärarna ska närvara på skolan och finnas tillgängliga för eleverna under lektionstid. Men samtidigt är det upp till varje lärare att själv bestämma hur undervisningen ska bedrivas, säger Rouaa Hammadi.

En del planerar att hålla genomgångar via videochat med hjälp av skolans interna webbplats, andra kommer främst att chatta, ringa och hålla mailkontakt med sina elever. Viktigast av allt är att lärarna ska gå att nå.

Dagens arbete med att utforma hemuppgifter till eleverna i högstadiet verkar ha flutit på bra. De kommer att få ägna sig åt temaarbeten av olika slag. Men när det gäller de yngre eleverna är det lite mer komplicerat. De är inte lika vana vid att arbeta digitalt.

– Treorna är bekväma med det så de kommer att få i uppgift att jobba i olika program, med fokus på kärnämnena. Medan lägre åldrar kommer få med sig en mapp med olika uppgifter hem, relaterad till tidigare undervisning, säger Margareta Örsan.

Despina Samuelsson, Rouaa Hammadi och Anna Hoffsten, rektor. Foto: Anders G Warne

En betydelsefull kugge i hjulet för att deras plan ska gå i lås är föräldrarnas insats.

– Nu måste föräldrarna verkligen ta sitt ansvar. Annars blir det svårt att få det här att fungera, säger Despina Samuelsson.

Margareta Örsan, specialpedagog på lågstadiet, har tänkt mycket på de elever vars föräldrar inte kommer kunna hjälpa till med skolarbetet.

– Det här är jättesvårt. Hela den här situationen kommer bli en klassfråga. Läxor är ett problem hos oss redan nu. Vi har många föräldrar som inte talar så bra svenska. Vissa pratar ingen svenska alls, säger hon lite uppgivet och fortsätter:

– Och hur ska vi göra med tolkhjälp? Ja, jag vet inte, jag får väl förutsätta att de föräldrar som behöver det ordnar det själva.

Dessutom finns det många elever som inte har tillgång till internet i hemmet, precis som i övriga landet, berättar rektorn Anna Hoffsten.

– Problemet är hur vi ska kunna informera de föräldrar som inte har någon uppkoppling hemma. Jag kommer bli tvungen att skicka brev med vanlig postgång till dem. Och be föräldrarna att komma hit och hämta det material som krävs för att deras barn ska kunna delta i undervisningen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin