Läs senare

Så ska Göteborg rekrytera fler

av Torbjörn Tenfält
19 jan 2017
19 jan 2017
Så ska Göteborg rekrytera fler
Andrea M Meiling, ordförande i Göteborg. Foto: Andreas Carlsson

Lärarförbundet i Göteborg har tagit lärdom av det senaste försöket att locka nya med­lemmar. En värvningskampanj kallad ”Hallå Göteborg” som pågått under hösten 2016 har visserligen bidragit till att behålla medlemmar, men så många nya har det inte blivit.

Utifrån det har man dragit slutsatsen att enstaka värvningskampanjer visst kan ha ett värde, men för att lyckas­ rekrytera nya medlemmar är det återkommande arbetsplatsbesök som gäller.

— Det här är ett arbete vi måste göra hela tiden. Vi be­höver bli bättre på att komma ut till arbetsplatserna och vi måste göra det återkommande, säger Andrea M Meiling, vice ordförande i Lärarförbundet Göteborg.

Hon understryker betydelsen av att lyfta fram de frågor facket är bra på, framför allt arbetsmiljö och arbetsrätt.

— Det måste synas att vi gör nytta för medlemmarna och att det ger effekt att vara med i förbundet. Inte bara att vi trycker snygga broschyrer, säger hon.

Andrea M Meiling konstaterar att man i ett fackligt rekryteringsarbete inte får nöja sig med att man får allmänt positiva reaktioner från de kolleger man försöker värva. Det är nödvändigt att följa upp en inledande kontakt med fler besök.

— Vi har inte varit så bra på efterbesöken. Det är då man kan fånga upp nya medlemmar som kanske varit intresserade men tveksamma i den första kontakten. Det upp­följande besöket på en skola bör man göra efter en månad eller två.

Lärarförbundet Göteborg har totalt cirka 13 000 medlemmar. Ett mål med kampanjen ”Hallå Göteborg” var att få cirka hundra nya yrkesaktiva medlemmar, men det har inte lyckats.

— En del fattar inte vad man får för avgiften, där måste vi vara tydligare, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin