Läs senare

Så ska regeringens 475 miljoner hjälpa lärarna

BUDGETRegeringen och partierna bakom januariöverenskommelsen har presenterat sin första budget och föreslår bland annat 475 miljoner kronor till att anställa fler lärarassistenter, för att avlasta lärarna.

av Sten Feldreich
10 apr 2019
10 apr 2019
Så ska regeringens 475 miljoner hjälpa lärarna
Utbildningsminister Anna Ekström vill att lärarassistenterna ska frigöra tid för lärare att planera, genomföra och följa upp sin undervisning. Foto: Colourbox och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Anslaget beräknas öka till 500 miljoner kronor per år från och med 2020, för att huvudmännen ska kunna planera långsiktigt.

Skolverket ska samtidigt få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

Varför satsar regeringen på lärarassistenter, utbildningsminister Anna Ekström?

– Idag fylls en alltför stor del av lärarnas tid av andra uppgifter, som vissa föräldrakontakter, att ställa i ordning klassrum och att lösa bråk på skolgården. Vi vill att lärarna ska kunna fokusera på kunskapsuppdraget – därför föreslår regeringen en satsning på lärarassistenter i skolan. Svensk skola och Sveriges lärare behöver andra yrkesgrupper som kan avlasta.

– Lärarassistenter är en yrkeskategori som har visat sig kunna avlasta lärarna och efterfrågas av lärarnas fackliga organisationer.

På vad vis kommer de att avlasta lärarna?

– Det måste finnas utrymme på varje skola att styra exakt hur lärarassistenterna bäst avlastar lärarna. Det kan vara arbetsuppgifter som sker runtom undervisningen och som frigör tid för lärare att planera, genomföra och följa upp sin undervisning. Till exempel kan det handla om praktiska arbetsuppgifter som att plocka fram material till lektioner, kopiera och hålla ordning på papper, vara ett IT-stöd, frånvarorapportering, beställa böcker och material. Lärarassistenter ska också kunna ansvara för dokumentation och föräldrakontakter som inte gäller undervisningen, till exempel vid elevärenden som rör trygghet och studiero. På så vis kan lärarna fokusera på elevernas lärande.

När kommer den ökade satsningen på lärarassistenterna skolorna till godo?

– Pengarna kommer betalas ut under 2019 om riksdagen beslutar utifrån regeringens förslag. Exakt när pengarna och nya anställda kommer ut i skolorna är för tidigt att säga.

ur Lärarförbundets Magasin