Läs senare

Så slår lärarnas pensionsavgångar – sök på din kommun

LärarbristDrygt var fjärde lärare väntas gå i pension inom tio år. Bland speciallärarna och specialpedagogerna försvinner nästan varannan lärare. Det riskerar att drabba elever med störst behov. Se hur det ser ut i din kommun genom att söka i våra tabeller.

av Lenita Jällhage
04 Sep 2017
04 Sep 2017

Störst 55+-problem i norr och på Gotland

  • Lärarförbundet har tagit fram siffror som visar hur olika lärargrupper förväntas gå i pension inom de närmaste tio åren. Den omfattar grundskollärare, gymnasielärare, lärare i praktiska/estetiska ämnen, speciallärare/-pedagoger, förskollärare och fritidspedagoger.
  • Underlaget är grundat på medlemsuppgifter från både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i november 2016.
  • Störst problem att fylla pensionsavgångarna väntas i Jämtland, Norrbotten och Gotland. 

I Östersund – Jämtlands största kommun – kan drygt sju av tio special-lärare/pedagoger vara borta inom tio år om man inte lyckas fylla luckorna. Och bristen kan bli stor även inom de andra lärarkategorierna där minst var tredje lärare förväntas sluta. Det visar siffror, som Lärarförbundet tagit fram, över hur olika lärargrupper förväntas gå i pension inom de närmaste tio åren.

– Vi har en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjningen i skolorna och inflyttning till kommunen är stor. Vi gör redan en hel del olika satsningar och behöver säkert göra ytterligare, kanske lokalt stötta fler som vill vidareutbilda sig, säger Annika Källgård, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Inom de närmaste tio åren väntas elevkullarna i centrala Östersund dessutom växa med 1000 elever. Skolcheferna i hela länet arbetar tillsammans med olika kampanjer för att locka ungdomar, hemvändare, studerande på lärarutbildningarna och redan utbildade lärargrupper.

När fotbollslaget Östersunds FK nyligen mötte Hammarby i Stockholm åkte anställda från kommunförvaltningen med till fotbollsarenan för att värva lärare till kommunen. De satte upp ett tält intill arenan och lyfte fram vad Östersund hade att erbjuda om man flyttade dit.

För att behålla sina lärare i kommunen har Östersund bland annat gett de som inte fick det statliga lärarlönelyftet ett extra kommunalt lönelyft på drygt 1 100 kronor utöver löneökningarna. Man har också arbetat för att förbättra arbetsmiljön och renoverat lokaler.

– Vi jobbar även med att få lärarutbildningar förlagda hit. På försök har vi lyckats få hit förskollärarutbildningen från Mittuniversitetet under det kommande året, säger Annika Källgård.

I storstadsregionerna Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, har Stockholms län flest pensionsavgångar. Kommuner som sticker ut där är bland annat Danderyds kommun där nästan 8 av 10 speciallärare/-pedagoger är 55 år eller äldre. Många av kommunerna riskerar också att få en kraftig brist på förskollärare. Det gäller bland annat Täby kommun där 6 av 10 pensioneras inom tio år.

Tillsammans står de tre större länen för drygt 20 000 av de närmare 45 000 pensionsavgångarna som väntas inom tio år.

– Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med sin läsa-skriva-räkna-garanti måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det utlovade stödet till eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Andel/antal speciallärare/specialpedagoger – sök på din kommun

Pensionsavgångar – sök på din kommun

ur Lärarförbundets Magasin