Läs senare

Så väver du in programmering i vardagen på förskolan

SETT 2017Programmering på förskolan är inte bara robotar.
– Använd det du har omkring dig, manar Katrin Jäverbring, förskollärare och utbildare i digital kompetens.

av Torbjörn Tenfält
05 maj 2017
05 maj 2017
Katrin Jäverbring visar 400 förskollärare och andra intresserade hur dansprogrammering i förskolan kan gå till. Foto: Lotta Holmström

Gå in i badrummet, sätt på vattenkranen, tvåla in händerna. Se där en algoritm som kan hjälpa förskolebarn att förstå vad programmering är: En lösning i flera steg, men det spelar roll i vilken ordning stegen kommer

– Berätta en saga men börja med slutet. Då är det tydligt för barnen hur knasigt det blir, säger Katrin Jäverbring när hon beskriver för förskollärarna hur de kan lära ut grunderna för programmering utan att behöva använda dyr digital utrustning.

Under sin föreläsning kommer hon flera gånger tillbaka till vikten av att arbeta brett, utan att känna sig begränsad av utrustning och teknik. I förskolor finns en mängd material som kan användas för att ge en första inblick i det logiska tänkande som programmering bygger på.

– Kombinera det analoga och digitala. Det är då det händer saker.

Varför börja med programmering redan i förskolan? Katrin Jäverbring både ställer och besvarar frågan.

– I grunden är det en demokratifråga och något vi måste inkludera alla i för att ge en likvärdig tillgång till vårt samhälle.

Hon framhåller också att det handlar om jämlikhet och att tidigt väcka ett intresse, oberoende av kön.

Programmering i förskolan kan handla om vardagliga ting, som att trä ett halsband. Foto: Lotta Holmström

I sitt arbete på Medioteket i Stockholms stad handleder Katrin Jäverbring både pedagoger och förskolechefer. För de som utvecklat sin digitala mognad är enkla robotar ett bra hjälpmedel för att både lära och inspirera barnen.

– En fördel med robotar är att du direkt kan se resultatet av din programmering. I bästa fall rör den sig som du har tänkt att den ska göra.

Men robotar och många andra digitala hjälpmedel är dyra.

– Jag rekommenderar att försöka låna utrustning. Risken är annars att man köper på sig prylar som hamnar i skåpet, säger Katrin Jäverbring.

Jenny Wickman och Jonas Müller blev sugna på att jobba mer med programmering i förskolan. Foto: Lotta Holmström

Efter föreläsningen är Jenny Wickman och Jonas Müller, IKT-pedagoger inom förskolan i Höganäs, inspirerade.

– Bra att hon påminde om att man kan hitta mycket användbart material omkring sig. Och om att det är viktigt att man delar med sig, säger Jonas Müller.

Jenny Wickman konstaterar att programmering fått en tydligare plats inom såväl skolan som förskolan det senaste året, men att sättet att arbeta ändå inte är nytt.

– Vi har ju gjort det här tidigare, men utan att sätta etiketten på det att det är kodning eller programmering, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin