Läs senare

Så vill Lärarförbundet stärka lärarutbildningen

LärarutbildningenFör att öka kvaliteten och genomströmningen i lärarutbildningen har Lärarförbundet tagit fram en ny sammanhållen politik. I den vill man värna grunden i den senaste lärarutbildningen, men förstärka bland annat forskningsanknytningen.

av Lenita Jällhage
15 aug 2017
15 aug 2017

Lärarutbildningarna har ”ryckts upp med rötterna” och gjorts om ungefär vart tionde år. Lärarförbundet anser att det har försvårat för lärosätena att hålla en hög kvalitet eftersom mycket energi har lagts på att förändra innehållet i utbildningen.

– Vi vill värna huvuddragen i lärarutbildningen från 2011 så lärosätena kan arbeta med att kvalitetsutveckla den och göra den mer forskningsbaserad, säger Per Båvner, utredare på avdelningen för profession och villkor på Lärarförbundet.

Finns det brister när det gäller forskningsanknytningen på dagens lärarutbildning?

– Ja, den kan bli bättre. Utbildningen är för uppsplittrad med många examensmål och kurser. Det gör det svårt att se helheten, säger Per Båvner.

Han lyfter fram Linnéuniversitetet grundlärarprogram i Kalmar som ett gott exempel på ett lärosäte där studenterna hela tiden kan pröva de teoretiska forskningsbaserade momenten från kurserna direkt i undervisning ute i klassrummen.  Studenterna har där en skolplacering dit de återkommer någon dag varje vecka parallellt med sina kurser under hela utbildningen.

För att få fler sökande till lärarutbildningarna anser Lärarförbundet att det måste bli enklare att behörighetskomplettera tidigare högskoleutbildningar parallellt med att staten satsar på utbyggnaden av lärarutbildningen.

– De luckor som finns i utbildningssystemet måste täppas till. Man ska inte behöva gå om en hel lärarutbildning för att man saknar vissa kurser. Vi vill att en statlig myndighet ska få i uppdrag att ta ett helhetsgrepp för att vägleda de studenter som behöver komplettera sin utbildning eller validera sina kunskaper, säger Per Båvner.

En politik för lärarutbildningen

För att förstärka kvaliteten och åtgärda bristerna som finns på lärarutbildningarna ser Lärarförbundet en rad behov som behöver uppfyllas. Det handlar bland annat om att:

  • Lärarutbildningarna behöver få högre ersättningar av staten
  • Internationaliseringen behöver förstärkas
  • Den lärarledda tiden måste ökas
  • Forskarutbildningen för lärarutbildare behöver byggas ut
  • Flerspråkighetsdidaktiken och de estetiska lärprocesserna behöver förstärkas
  • Alla lärarprogram ger examen på avancerad nivå
  • Öka ersättningen till utbildade handledare på skolorna
  • Öka samverkan mellan lärarutbildningar, skolor och huvudmän när det gäller exempelvis VFU, dimensionering av utbildningen, inriktning på utbildningen, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin