Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Sabuni hyllade förskolan

På tisdagen utnämnde utbildningsminister Jan Björklund lågstadiet till skolans viktigaste del. Onsdagen var förskolans och fritidshemmens dag i gästanförandena på Lärarförbundets kongress.

10 nov 2010
Sabuni hyllade förskolan
Mikael Damberg, nykläckt utbildningspolitisk talesperson för socialdemokraterna, talade på Lärarförbundets kongress. Foto: Mats Thorén

– Svensk förskola är internationellt erkänd och ligger i topp i kvalitetsindex och popularitet. Nu ska vi säkra detta genom att se till att det blir fler förskollärare med ett tydligt ansvar för verksamheten, sa Nyamko Sabuni, nytillträdd biträdande utbildningsminister med ansvar för förskola och vuxenutbildning.

Hennes ambition är att komplettera Jan Björklunds kunskapsbyggande med ett jämställdhets- och integrationsperspektiv, som också ingår i hennes ministerportfölj. Efter en brasklapp om att hon först måste sätta sig in i sina nya ansvarsområden redogjorde hon för några tankar för mandatperioden.

– Modersmålslärarna bör användas som handledare i ämnena och bli en del av arbetslaget. Det är bättre än att de kommer in en timme efter dagens slut. Och jag är övertygad om att det bästa för nyanlända elever är att placeras i en ordinarie klass direkt och höra talad svenska.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén utnämnde Mikael Damberg till Jan Björklunds konkurrent om utbildningsministerposten i nästa val. Mikael Damberg höll sitt premiäranförande som Socialdemokraternas nye skolpolitiske talesperson och meddelade att han tänker besöka 100 skolor de kommande åren.

Han återkom till de 12 statliga extramiljarder som de rödgröna lovade kommunerna i valrörelsen.

– Kunskapssegregationen har ökat och skolan klarar inte längre att kompensera för skillnaderna i kulturellt kapital. Nu är jag rädd för ytterligare nedskärningar och att ni lärare och eleverna drabbas, sade Mikael Damberg som slog ett slag för förskola och fritidshem.

– Lärandet börjar i förskolan och även fritids spelar en jättestor roll. Skoldagen är inte slut för att sista lektionen är det, sade han.

Den tredje gästtalaren, TCO-ordföranden Sture Nordh, berättade att TCO redan 1964 slog fast att det borde inrättas någon sorts förskoleinstitution för alla sexåringar som en del i en sammanhållen skola. Att skolväsendet håller ihop ingår, enligt honom i en facklig, solidarisk och inkluderande bildningssyn.

– Att dela upp ansvaret förskolan och skolan på två ministrar, som regeringen nu gjort, ger fel signaler, tyckte han.

ur Lärarförbundets Magasin