Läs senare

Saco-ja till att öppna för förskollärare

FörskolanSaco:s kongress bejakar motionen från Lärarnas Riksförbund om att Saco bör bli en organisation för alla akademiker, även grupper som förskollärare.

av Stefan Helte
27 nov 2017
27 nov 2017

Som Lärarnas tidning har berättat tidigare har Lärarnas Riksförbund (LR) motionerat om att Saco – Sveriges akademikers centralorganisation – bör bli ”den självklara mötesplatsen för Sveriges akademiker”. LR pekade särskilt ut förskollärarna ”som trots sin akademiska examen inte har något naturligt förbund inom federationen utan hänvisas till andra förbund”.

På sin kongress i fredags tog Saco ställning till motionen. Kongressen sympatiserar med synpunkterna från LR och lägger in formuleringen ”den självklara platsen för Sveriges akademiker” i sitt framtidsarbete.

Detta framtidsarbete innebär att styrelsen har fått i uppdrag att utreda hur Saco bör se ut framöver och vad som krävs för att organisationen ska kunna växa. Projektet ska resultera i konkreta förslag till Sacokongressen 2021.

Lärarförbundet, som i dag organiserar landets förskollärare, hör till en annan facklig centralorganisation: TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

 

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin