Läs senare

Saco-ordförande leder jämställdhetsdelegation

24 nov 2008

Anna Ekström, ordförande i Saco, har av regeringen utsetts till ordförande för Delegationen om jämställdhet i skolan. Delegationen ska lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Delegationen ska också se över hur könsfördelningen på lärarutbildningen ska bli jämnare.

I uppdraget ingår dessutom bland annat att analysera könsskillnaderna i utbildningsresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller och föreslå lämpliga insatser.

Ledamöter i jämställdhetsdelegationen är bland annat Ebba Witt-Brattström, professor, Ann Heberlein, universitetslektor och Martin Ingvar, professor.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: