Läs senare

Samarbete för miljöns skull

02 sep 2016

Foto: Niklas HjelmAutomatiserade växthus och andra tekniska inno­vationer botar klimat­ångesten på Pauliskolans gymnasium i Malmö. I ett samarbete med föreningen Hemma­odlat försöker man hitta lösningar på olika miljöproblem.
— Eleverna är lite mätta på hållbarhetstänket. Jag vill få dem att se att det går att göra något konkret, säger teknikläraren Axel Månsson.

Hemmaodlat har fått pengar från Malmö stad för att driva projektet »Bota din klimatångest« i samarbete med gym­nasie­skolorna. Pauliskolan har lång erfarenhet av teknikundervisning och sam­arbete med aktörer utanför skolan.

— Eleverna har så sköna idéer. Det är häftigt att få vara deras handledare, säger Axel Månsson.

Hemmaodlat vill utmana traditionella föreställningar om hur man kan odla mat, och ser ­sam­arbete med skolor som en av sina viktigaste uppgifter.

ur Lärarförbundets Magasin