Läs senare

Samling för fler lärare – experterna ska lösa lärarbristen

LÄRARBRISTENTre minuter – så mycket tid fick varje organisation när Samling för fler lärare höll sitt första möte bakom stängda dörrar. Tanken är att samla in idéer som så småningom kan bli politik.

av Emma Olsson
11 dec 2019
11 dec 2019
Samling för fler lärare – experterna ska lösa lärarbristen
Sveriges skolelit samlad för att börja lösa lärarbristen. FOTO: Emma Olsson

Dagen efter Nobelfesten är det lugnt på utbildningsdepartementet. Utbildningsminister Anna Ekström (S), och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) ska på middag på slottet under kvällen.

Men i lugnet har representanter för hela Skolsverige samlats. Under tre minuter var har de fört fram sina åsikter på hur lärarbristen ska bekämpas.

– Vi menar bland annat att man måste inrikta sig mot dem som har en läraranställning men som saknar en examen. Hälften av dem har en påbörjad lärarutbildning och här måste det till åtgärder hos huvudmannen för att möjliggöra att man kan komplettera och göra färdigt sin utbildning, men också att lärarutbildningarna blir mer flexibla och kan erbjuda mer individualiserade studieplaner. Sen menar vi att det måste till en utredning om dokumentationsbördan, som är den största arbetsbelastningen på svenska lärare. Vi ser också att regeringen måste säkra finansieringen av svensk skola, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Samling för fler lärare är en mötesserie som Anna Ekström och Matilda Ernkrans  kommer att hålla under hela mandatperioden.

– Det fanns väldigt stor samsyn i just att det går att bredda och skapa fler vägar in i läraryrket, att det krävs resursförstärkningar. Det finns stark samsyn kring att lärare måste få vara lärare, och att det måste finnas stödinsatser och rensinsatser. Sen finns det olika åsikter och det är bra att de kommer på bordet. Men det här var ett första möte, tre minuter är inte lång tid, säger Johanna Jaara Åstrand.

Deltagare är förutom Lärarförbundet även Kommunal och Lärarnas riksförbund, samt Skolledarna, Friskolornas riksförbund, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUF), Lärarutbildningskonventet, Sveriges kommuner och regioner, Idéburna skolors riksförbund samt Lärarförbundet student.

En spretig samling.

– Det är alltid mycket lättare att ha total enighet kring problembilden än att ha total enighet kring vilka åtgärder som ska vidtas. Men det var ändå ganska stor samstämmighet kring vilka områden det behövs åtgärder. Jämfört med andra sådana övningar jag har varit med på i mitt liv så tycker jag att samstämmigheten var bra, säger Anna Ekström.

Tanken är att samlingen gemensamt ska komma med förslag på hur fler ska söka lärarutbildningen och stanna på den, samt stanna i yrket.

Vilken fråga kommer det råda mest oenighet kring?

– Det vet jag inte. Det återstår att se och det är upp till vilka som sitter runt bordet. Men en fråga som är avgörande är vem som ska göra vad och hur man ska samverka väl kring lärarutbildning, fortbildning och att se till att lärarnas arbetstid går till det som de är bäst på, säger Anna Ekström.

Mötet var inte öppet för pressen.

– Det handlar om att få en stämning där man vågar slänga ur sig det som utmanar lite. Jag gillar det. Vi behöver mer av det. Sen ska vi vara öppna såhär efteråt, säger Matilda Ernkrans.

Forskningen finns representerad i gruppen genom SUF, men inte näringslivet.

– Och jag kan mycket väl tänka mig att har man något tema där man är intresserad av det privata arbetsgivarnas åsikter, jag är inte främmande för det. Men det får man ta fråga för fråga. Charmen med skolan är att alla har ett intresse och ett engagemang ­– och någonstans måste man dra gränsen, säger Anna Ekström.

Nästa möte sker den 14 februari, då ska det handla om professionsutveckling. Men några konkreta beslut kommer samlingen inte att generera.

– Deltagarna ska inte bära regeringens politik, det ska regeringen och våra samarbetspartier göra. Vi ska testa idéer och föra samtal men sen är det upp till mig och Anna Ekström att förankra det i politiska beslut, säger Matilda Ernkrans.

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin