Läs senare

Samma innehåll på varje stadium i matteundervisningen

ForskningElevernas förståelse för matematiken ökar inte tillräckligt över stadierna, enligt pedagogikforskaren Caroline Nagy. Hon efterlyser samarbete i nya lärarlag.

av Enikö Koch
18 jan 2018
18 jan 2018
 Foto: Colourbox

Läroboken i matematik för kurs 1B på gymnasiet började på samma nivå som läroboken i årskurs 4. När Caroline Nagy, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, gjorde den upptäcken blev hon intresserad av hur undervisningens innehåll utvecklas över stadierna.

– Då blev jag nyfiken. Behöver man verkligen backa tillbaka så långt för att fånga upp eleverna?

Caroline Nagy har undersökt hur bland annat bråk lärs ut från förskola till årskurs nio, i en så kallad aktionsforskningsstudie (se faktaruta). Hon har samlat lärare till reflektionssamtal kring undervisningens innehåll och elevernas förståelse. Genom att videofilma undervisning och sedan diskutera den kunde lärarna se den utvecklingen, eller progressionen som den kallas i forskningen, såg ut.

– Vi kunde se att den inte var optimal. Det var liknande innehåll på de olika stadierna.

Det enda sättet att komma åt problemet är att samarbeta över stadiegränserna, enligt Caroline Nagy.

– Det är viktigt att någon gång bryta upp arbetslagen och diskutera de här frågorna. Ett bra sätt är att analysera videoinspelning av undervisningen.

Studien visar även att lärare med olika ingångar och kompetenser berikade diskussionen och utvecklade varandra.

– Alla lärare kunde inte identifiera elevernas förståelse, men genom att sitta och analysera filminspelningar tillsammans kunde de bli bättre på det.

Aktionsforskning

  • Aktionsforskning innebär att forskaren är aktiv och påverkar processen inom området den forskar på. Caroline Nagy lät pedagoger samarbeta i ett ny arbetslag över stadiegränserna. De fick studera sitt eget agerande, genom bland annat analys av film, och förändra sitt arbetssätt utifrån resultaten som växte fram genom studien. 
  • Caroline Nagys ”Fler bråk i matematikundervisning. En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression” presenterades som en licenciatuppsats vid Göteborgs universitet i november 2017.

Något som förvånade Caroline Nagy var att konkretiseringar från vardagen, som äpplen och tårtbitar, inte alltid ökade elevernas förståelse för matematik. Eleverna hade i ett exempel skrivit ett antal bråk korrekt, men när de sedan skulle rangordna dessa blev det fel. De trodde att 4/4 var minst och ¼ var mest.

– Tanken på tårtbitar förvirrade eleverna. De tänkte att det första betydde att fyra tårtbitar av fyra var uppätna, medan bara en av fyra var uppäten i den andra och då var det mer kvar på den tårtan.

Caroline Nagy vill ge följande råd till lärare utifrån sin studie, utöver vikten att diskutera över årskursgränserna:

– Våga variera dig! Vi förenklar för mycket ibland. Vi behöver visa eleverna en stor variation av exempel för att eleverna ska bilda en djupare förståelse för vad till exempel en fjärdedel är.

ur Lärarförbundets Magasin