Läs senare

Sämre ekonomi i fyra av fem kommuner

budgetsveketIndragna tjänster, stängda dagar på förskolor och minskad elevpeng. Så ser verkligheten ut för skolorna i merparten av landets kommuner.

06 nov 2019

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har frågat ekonomicheferna i landets 290 kommuner hur de bedömer sin kommuns ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört med i år. 216 har svarat och av dem säger fyra av fem att det ser mycket eller något sämre ut nästa år, vilket på många sätt drabbar skolorna.

En snabb lägesrapport ger följande bilder:


 • Kiruna
  Kiruna kommun vill kraftigt dra ner på antalet elevassistenter i grundskolan. 53 tillsvidareanställda assistenter ska bli 28, vilket får både fackförbund och föräldrar att reagera.
 • Norrbotten
  Det enda som kan spara pengar är att sänka kvaliteten på undervisningen och kvaliteten hur väl vi tar hand om barnen. Sparkraven blir inte en besparing utan en försämring, menar Lärarförbundet i Norrbotten.
 • Västerbotten
  I Västerbottens län har 8 av 13 kommuner genomfört besparingar i grundskolan under 2019 på grund av underskott. 7 av 13 kommuner svarar i SKL:s enkät att de inte kommer att klara budgeten för grundskolan i år.
 • Värmland
  Elva av de värmländska kommunerna har tvingats spara på grundskolan under 2019 och ännu fler räknar med att behöva spara under nästa år. Sju kommuner har svarat att de kan komma att dra ner på personal, som till exempel elevassistenter.
 • Dalsland
  I Åmål, Dalsland, kommer besparingarna i skolan i första hand att läggas på resurspersonal. Det handlar om elevassistenter, lärarassistenter och tolkar. När de resurserna försvinner landar allt mer arbete på lärarna.
 • Uppsala
  Uppsala läns kommunala skolor står inför stora ekonomiska utmaningar. Flera kommuner uppger att de sannolikt kommer behöva genomföra besparingar under nästa år, bland annat Östhammar, Knivsta och Enköping.
 • Gotland
  För att parera för minskade anslag från Region Gotland får förskolorna ta in fler barn i grupperna för att klara ekonomin. Besparingsbetinget är 20 miljoner. De senaste fyra åren har de gotländska förskolorna minskat sina kostnader med drygt 30 miljoner.
 • Kungsbacka
  Förskolan i Kungsbacka, Halland, kommer att drabbas av personalnedskärningar när den tvingas spara 10 miljoner. Förskolan dras redan nu med höga sjuktal, och nu väntar personalminskningar på 15-25 personer.
 • Oskarshamn
  Minskningen av elevpengen med 3,1 miljoner leder bland annat till personalneddragningar på skolorna i Oskarshamn. ”Det är inte en bra besparing, men det är något vi är tvungna till”, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.
 • Skåne
  Flera demonstrationer mot nedskärningar i skolan har arrangerats på olika håll i Skåne. Malmös kommunalråd med skolansvar, Sara Wettergren, (L), konstaterar:
  – Det är ett krasst läge just nu och en huvudvärk för alla kommuner kring hur man ska få ihop allt detta.
 • Kalmar
  Kalmar kommun diskuterar ett nytt budgetsystem, vilket bland annat innebär att skolorna inte får pengar för varje elev, utan betalt per klass i stället. Effekten blir på sikt fler elever per lärare, menar rektorerna Åsa Wenell och Ulf Nilsson.
 • Blekinge
  Fyra av fem kommuner i Blekinge säger att det blir ytterligare nedskärningar i grundskolan under 2020. 45 elev- och lärarassistenter har redan gallrats bort. I Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofström är det mycket sannolikt med ytterligare besparingar år 2020, uppger förvaltningscheferna.
 • Lund
  Underkänt. Det betyget satte föräldrar och skolpersonal under en manifestation på Stortorget i Lund för de aviserade besparingarna på 114 miljoner inom förskola och grundskola i Lund nästa år.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin