Läs senare

Sämst skolresultat för storsurfare

Elever som använder internet extremt mycket har de sämsta resultaten i läsförståelse och matematik, visar Skolverkets analys av den senaste Pisa-undersökningen.
Samtidigt visar statistiken att Sverige har den högsta andelen extrema internetanvändare i OECD.

15 sep 2015

I genomsnitt tillbringar svenska elever 39 minuter per dag av skoltiden på nätet. Men en andel om sex procent är online hela fyra timmar, eller ännu mer, per skoldag. I OECD-länderna som helhet är andelen storsurfare hälften så stor, 3,1 procent.

”Elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik”, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

Vidare visar statistiken att elever som har använt dator på matematiklektionerna i genomsnitt presterar lägre resultat både på det digitala och det pappersbaserade matematikprovet. Jämfört med OECD som helhet är det dock mindre vanligt att datorer används i matematikundervisningen i Sverige, enligt Skolverket.

Även hög IT-användning i hemmet hänger samman med låga Pisa-resultat, enligt verket.

Andelen extrema internetanvändare, 15-åringar som tillbringar mer än sex timmar efter skolan på nätet en vanlig veckodag, uppgår i Sverige till 13 procent.

”Detta är den största andelen i hela OECD, där siffran är sju procent”, skriver Skolverket och tillägger att sju av tio extremsurfare är pojkar.

Pisa-undersökningen visar att gruppen extrema nätanvändare presterar sämre både på de papperspaserade och digitala proven i läsning och matematik.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin