Läs senare

Samtal ger återhämtning på jobbet

Hallå där Marie Nilsson, folkhälsopedagog som nu disputerar på en avhandling om lärares välmående.

av Niklas Arevik
12 maj 2017
12 maj 2017

Vad får lärare att må bra på jobbet?

– Sådant som ger meningsfullhet i arbetet. Att vara i relationer med elever och kolleger. Att ge och få omsorg. Det är lite oroväckande att det är just den delen av lärares arbete som får allt mindre utrymme till förmån för exempelvis administration.

Hur kan välmåendet öka?

Foto: Karolina Swärdh

– Min utgångspunkt har varit att identifiera vad som gör att lärarna mår bra och stärka detta. Det har lärarna i min studie fått göra genom att träffas i grupp under 30 minuter en gång i veckan och samtala om ämnen som de ansåg vara viktiga, så kallad kollegial reflektion.

Vad vill lärarna prata om?

– Hur de ska få mer tid till social samvaro med kollegerna, återhämtning och balans mellan arbete och fritid till exempel.

Vilka effekter hade dessa samtal?

– De stärkte den professionella utvecklingen. Lärarna fick nya perspektiv och ökad förståelse för hur andra arbetar. De utvecklade också ett kritiskt förhållningssätt till sina arbetsuppgifter och började ifrågasätta om de måste göra allt som ligger på deras bord.

Vad är skillnaden mellan kollegial reflektion och ett vanligt arbetslagsmöte?

– Jag är inte säker, men kanske att det är mer knutet till just reflektion. Och att man inte får göra något annat under denna tid än sådant man har direkt nytta av själv. Lärarna beskriver det som att de är mer närvarande, vågar blotta sig och prata om problem. Om man vågar visa sig sårbar ökar tryggheten.

Vad överraskade dig i dina resultat?

– En spännande sak var att lärarna inledningsvis bara upplevde att de kunde få återhämtning på fritiden. Men i studien började de uppleva återhämtning under arbetet. Jag har inte sett någon annan forskning som har visat detta.

Vad har du för tips till lärare som vill sätta i gång med det här på sin arbetsplats?

– Se till att ha ledningen med er så att ni kan avsätta tid. Utgå ifrån det sammanhang ni befinner er i och se till att ha alla kolleger med på tåget.

ur Lärarförbundets Magasin