Läs senare

Samtal om rätt och fel kräver tålamod

18 okt 2013
Annica Grimlund.

Avhandlingen »Tänka fritt, tänka rätt«, som vi skriver om på sid 16, visar att svenskämnet i gymnasieskolan inte används för att träna kritiskt tänkande eller för att diskutera demokratiska värderingar på det sätt som läroplanen säger.Detta är i så fall en alarmerande utveckling. Demokrati har varit en av svensk skolas paradgrenar. Skolutvecklare från andra länder har kommit hit och imponerats av våra frimodiga elever som både vågar ifrågasätta och har förmågan att uttrycka sina åsikter.

Många menar att modiga och engagerade medborgare är långt viktigare för ett lands förutsättningar att utvecklas, inte minst ekonomiskt, än att alltid ligga högst på internationella rankningslistor. Värdegrundsfrågorna ska genomsyra all undervisning men tas i stället upp på olika temadagar, enligt avhandlingen.

Eskil Franck, chef för Forum för levande historia och tidigare rektor vid Lärar­högskolan i Stockholm, lyfter i intervjun (sid 14) fram just vikten av att lärare ges förutsättningar att diskutera värdegrundsfrågorna och alla människors lika värde. Aktuellt inte minst med tanke på romernas situation.

Den demokratiska processen kan ibland tyckas gå ­onödigt trögt. Men samtalet om våra rättigheter och skyldigheter, om vad som är rätt och fel, kräver tålamod. Det fick jag lära mig i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin