Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Sandra Wahlström: Jag vill återupprätta lärarens självständighet

Grundskolläraren Sandra Wahlström utmanar valberedningens kandidat Johanna Jaara Åstrand om att bli ny ordförande i Lärarförbundet.
– Jag tror att det finns ett stort stöd för mig bland lokalavdelningarna. Jag brinner för att återupprätta lärarens självständighet och professionalitet, säger hon till Lärarnas tidning.

12 nov 2014

Foto: Lotta Holmström

Efter att nomineringarna till den nya förbundsstyrelsen blev klara under tisdagskvällen återstår två kandidater i kampen om att bli ny ordförande: den av valberedningen föreslagne Johanna Jaara Åstrand och Sandra Wahlström.

Johanna Jaara Åstrand presenterade Lärarnas tidning i samband med att valberedningen lade sitt förslag (se länk till höger).

Sandra Wahlström är 4-9-lärare och undervisar i matematik och no. Hon är ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Linköping och är liksom Jaara Åstrand ledamot i förbundsstyrelsen.

– Jag har varit med länge och jag känner att det är dags för nästa steg i mitt arbete för Lärarförbundet. Läraryrket har varit på väg mot botten men nu har vi fått löften om att det ska bli bättre. Det känns som att jag kan vara med och bidra till den förändringen, säger Sandra Wahlström.

Vilka sakfrågor brinner du för?
– Att återupprätta läraryrkets självständighet och professionalitet. Vi har tagit ett steg i rätt riktning när det gäller lönen och nu måste vi också få makten över vårt eget arbete.

Vilka är dina styrkor?
– Jag är bra på att analysera och se saker ur olika perspektiv. Folk kan tro att jag är snabb på att bilda mig en uppfattning, men jag justerar den genom att resonera och höra olika argument.

Sandra Wahlström tycker att demokratin inom förbundet behöver utvecklas. I dag finns det ett glapp mellan förbundsstyrelse och lokalavdelningar, anser hon. Ofta ska samma lösning på ett problem genomföras inom alla lokalavdelningar, trots att de sinsemellan är så olika.

Hon vill också att fler ledamöter inom förbundsstyrelsen blir mer synliga än i dag.

– Jag kan inte bli en ny Eva-Lis Sirén. Mitt ledarskap skulle bli annorlunda. Jag kan tänka mig ett delat ledarskap inom presidiet och att hela förbundsstyrelsen tar ett större ansvar.

Har det varit för stort fokus på Eva-Lis Sirén?
– Nej inte med tanke på resultaten. Men nu kan det behövas något annat.

Sandra Wahlström tycker att det är bra för demokratin inom Lärarförbundet att det nu blir två som gör upp om ordförandeposten istället för att Johanna Jaara Åstrand skulle stå som ensam kandidat.

– Den som vinner gör det i konkurrens med någon annan. Det tror jag kan stärka en som ledare. Det hade varit konstigt om bara en hade velat bli ordförande inom ett förbund med 233.000 medlemmar. Det borde vara mer fajt om den posten.

Göteborgs lokalavdelning – som utgör en egen valkrets inom Lärarförbundet – har nominerat Sandra Wahlström till ny förbundsordförande.

– Hon står trygg när det gäller de arbetsrättsliga frågorna och att verka för bra kollektivavtal. Jag tror att hon är kampvillig och har ett rättvisepatos som kan gynna alla våra medlemskategorier. Johanna Jaara Åstrand är mer av ett oskrivet kort. Vi vet mer om var Sandra Wahlström står i de här frågorna, säger kongressombudet Lotta Söderström från Göteborg.

ur Lärarförbundets Magasin