Läs senare

Sänkt medlemsavgift föreslås

KONGRESS 2018Under kongressens andra dag diskuterades bland annat frågan om förbundets ekonomi. Ett av förslagen handlade om att sänka medlemsavgiften och införa färre avgiftsklasser.

av Emilie Stendahl
24 okt 2018
24 okt 2018

Om förbundsstyrelsens förslag om nya medlemsavgifter antas på fredag kommer det att bli billigare för de flesta att vara med i Lärarförbundet. Dessutom blir systemet enklare och billigare att administrera med två avgiftsklasser jämfört med dagens 14.

– Vi blir mer konkurrenskraftiga. Vi uppfattas därför som en attraktivare organisation som man självklart vill vara en del av, sa Robert Fahlgren i förbundsstyrelsen apropå förslaget.

Förslaget om nya medlemsavgifter i korthet

Den som arbetar över 75 procent ska betala 290 kronor i månaden, medan den som arbetar 75 procent eller lägre betalar 150 för att vara medlem. För studenter, doktorander och pensionärer innebär förslaget ingen skillnad mot dagens avgift.

Även anslagen till förbundets olika avdelningar bör ändras enligt förslaget, så att det blir större fokus på att rekrytera studerande och yrkesaktiva medlemmar.

Att förbundsstyrelsen yrkade på att fritt få förfoga över sin budget utan att behöva bryta ner den i olika delar, reagerade däremot kongressombudet Ulf Holst från Huddinge på med tveksamhet. Och Per-Arne Häll, kongressombud från Vårgårda, väckte viss munterhet i salen med sin reflektion:

– Jag undrar hur vi skulle ha reagerat om vi fick en kommunal budget som såg ut så här?

Delade meningar om hur lärare i fristående skolor bör organiseras

I övrigt avhandlades flera andra stora frågor under dagen. En var hur lärare i fristående förskolor och skolor bäst bör organiseras i Lärarförbundet – en fråga som tidigare stötts och blötts under många år utan att man lyckats komma till rätta med de många utmaningar som finns. För även om kongressen var oenig om vilken väg framåt som vore den bästa, tycktes det finnas en stor enighet om problembeskrivningen: Att lärare i fristående skolor och förskolor inte representeras tillräckligt i förbundet i dag, samt att det lokala fackliga arbetet haltar, med ett bristande inflytande för medlemmarna på deras arbetsplatser som följd.

Under dagen fanns förbundets stadgar som en punkt i programmet och då kom professionsfrågan åter upp till diskussion. Även tidningarnas oberoende dryftades, samt hur förbundet bäst arbetar med att stärka lärarnas arbetsmiljö.

– Hör medlemmarnas rop på hjälp, sa till exempel kongressombudet Kitt Marténg från Stockholm, apropå ett förslag om att inrätta ett arbetsmiljöråd på förbundet.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin