Läs senare

Sänkt vite för arbetsmiljöbrist

Stockholms stad ska betala ett vite på 700.000 kronor om man inte lyckas förbättra arbetsmiljön för stadens lärare. Kommunen har tidigare ålagts att betala ett vite på två miljoner kronor för brister i lärarnas arbetsmiljö.

27 nov 2014

Det handlade då om hög arbetsbelastning med mycket administration och otydliga instruktioner om hur arbetsuppgifterna ska prioriteras.

I Förvaltningsrättens dom sänks vitet till 700.000 kronor eftersom en av de tre punkter som Arbetsmiljöverket kritiserade fortfarande behöver åtgärdas.

ur Lärarförbundets Magasin