Läs senare

Sanktioner mot sfi-utbildare – saknar legitimerade lärare

Malmö inför ekonomiska sanktioner mot två sfi-utbildare som staden anlitar. Skälet är att företagen inte lever upp till den lärarkompetens som utlovats.

08 maj 2015

Malmö stad beslutade i april att rikta ekonomiska sanktioner mot de sfi-utbildare som inte levde upp till den utlovade lärarkompetensen i avtalen mellan parterna. Ett av kraven vid upphandlingen 2013 var att minst 65 procent av lärarna skulle vara behöriga att undervisa i svenska för invandrare, ha lärarlegitimation och 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk.

I april var det bara en av fem utbildare som levde upp till kraven. Ytterligare två utbildare har sedan dess uppfyllt kraven. Två återstår. 
 

Sanktionerna finns reglerade i avtalet. För de två som är kvar kommer Malmö att göra prisavdrag per timme för de lärare som undervisar men som inte uppfyller kraven. 
 

Varför säger ni inte upp avtalet istället?

– För att det är en process i sig. Sanktioner är första steget. Nu har de 90 dagar på sig att uppfylla kraven. Har de inte uppfyllts då kan avtalen komma att sägas upp, säger Sigrid Saveljeff, enhetschef Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö.

ur Lärarförbundets Magasin