Läs senare

Särskild utbildning till komvuxlärare föreslås

UtredningUppdaterade regler ska göra det lättare för arbetslösa och de som vill byta yrkesbana att få en studieplats på komvux. ”Fler människor kommer att kunna läsa på komvux”, säger utredaren Roger Mörtvik som till regeringen lämnat en rad förslag på hur komvux kan moderniseras.

03 sep 2018

Det är en tjock lunta förslag som gymnasieminister Anna Ekström (S) nu tagit emot och som omgående kommer att skickas ut på remiss. Förslagen spänner från betyg till utbildning av komvux-lärare.

Både ministern och utredaren betonar att behovet av nya regler för den kommunala vuxenutbildningen är stort. I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver Mörtvik vuxenutbildningen som en ”lågprioriterad sidovagn” i utbildningsväsendet.

– Det är många som säger att komvux blev vändningen i deras liv. Ändå diskuteras komvux väldigt lite i debatten, sade Mörtvik på en pressträff.

Han föreslår nu att personer som tidigare haft problem att komma in på komvux ska få större chanser. Detta genom att urvalsreglerna ändras så att det inte är den med minst utbildning som har förtur, utan den med störst behov. Ofta går minst utbildning och störst behov hand i hand, men inte alltid, förklarar han:

– Det kan till exempel gälla en nyanländ från Syrien som läst litteraturvetenskap i hemlandet, men nu tänkt söka en vårdutbildning. Det kan också gälla en arbetslös som behöver skola om sig.

Gymnasieminister Anna Ekström tror mycket på förslaget.

– Nya urvalsregler är något jag hört från samtliga utbildningsanordnare jag träffat. Det finns en samstämmig bild att det behövs, sade hon på pressträffen.

Andra förslag i betänkandet handlar om att gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden och en del lärosäten bör profilera sig för att utbilda lärare till komvux.

Utredningen föreslår också att särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning, samtidigt som betygsskalan för grundläggande komvux, SFI och grundläggande särvux förenklas.

Fakta: Utredningens förslag

  • Nya urvalsregler till komvux och regionalt yrkesvux. Personer med störst utbildningsbehov prioriteras, inte de med kortast utbildning.
  • Förenklad betygsskala för vuxenutbildning på grundläggande nivå. Skalan får två eller tre steg.
  • En förenklad högskoleförberedande examen från komvux. Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop till tre bredare studieområden.
  • Betygsrätt blir krav för entreprenad. Innebär att den som anordnar vuxenutbildning på entreprenad också måste ansvara för betygssättning. Skolinspektionens tillsyn av betygsrätten utökas.
  • Särvux blir en del av komvux. Skolverket får i uppdrag att ta fram yrkespaket inom särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Utbildning och fortbildning för lärare i vuxenutbildningen förstärks. Några lärosäten bör erbjuda profilering mot vuxenutbildning.
  • Krav på samverkansavtal för kommuner i regionalt yrkesvux.
  • Riksrekryterande yrkesutbildningar inom komvux och särvux.

Källa: SOU 2018:71

ur Lärarförbundets Magasin