Läs senare

Särskolan får inte samma stöd

09 maj 2019

Grundsärskolan får inte samma stöd som grundskolan, enligt en ny rapport från Riksrevisionen. Lärare har sämre tillgång till bedömningsstöd — det finns endast i tre ämnen — när de ska skatta elevernas kunskaper. Ett annat exempel är grundsärskolans lärare som har ett mer begränsat kommentarsmaterial för att tolka läro- och kursplaner. Riksrevisionen ser också en risk för att timplanerna inte är anpassade efter särskoleelevernas faktiska behov.

ur Lärarförbundets Magasin