Läs senare

Särskolan farlig för de anställda

Särskolan är landets näst farligaste arbetsplats. Här är fallen av sjukfrånvaro till följd av hot och våld dubbelt så vanliga som hos polisen.

av Enikö Koch
21 apr 2016
21 apr 2016

Särskolan är en »högriskbransch«, som Arbetsmiljö­verket uttrycker det. Det är bara anställda inom sluten psykiatrisk vård som löper större risk att bli hotade och slagna på jobbet än personal inom särskolan. Det visar en genomgång av arbetsolycksstatistiken som Arbetsmiljöverket har gjort för Lärarnas tidning.

Nära sex av tusen anställda i särkolan blir sjukskrivna varje år till följd av en arbets­olycka som orsakas av hot och våld. Den genomsnittliga siffran för alla anställda i Sverige är mindre än en per tusen.

Adam Jansson, inspektör och projektledare för Arbets­miljöverkets skoltillsyn 2013—2016, blir själv förvånad över hur högt särskolan hamnar på listan.

— Det är anmärkningsvärt. Arbets­tagarna ska inte betala priset för att arbetsgivare inte förebygger olycksfall, säger han.

Fem i topp

  1. Fall av person, från samma nivå
  2. Hot och våld
  3. Gå tungt, feltramp, snubbla, halka
  4. Fall av person, från höjd till längre nivå
  5. Lyfta, bära, resa sig

I många fall handlar olycksfallen i särskolan om att elever blir våldsamma mot sina lärare och elevassistenter. Det handlar om plötsliga händelser, något som kastas, dålig impulskontroll. Men även sådant går att förebygga, menar Adam Jansson.

— Det är stor fara om händelser normaliseras och accepteras. Det räcker inte att säga att »vi har försökt förebygga«.

I en särskola kan förebyggande åtgärder handla om bemanning. Arbetsmiljöverket har ibland ställt krav på arbetsgivare att inte låta anställda jobba ensamma med vissa barn. Adam Jansson minns ett exempel.

— Det var en storväxt elev som kastade stora saker och det var en väldigt farlig miljö för pedagogerna. Då gick vi in och ställde tydliga krav.

Enligt olycksstatistiken drabbas anställda inom särskolan oftare av olyckor till följd av hot och våld än poliser, vakter och personal inom kriminalvården.

— Det beror på att det finns en beredskap inom de branscherna. Poliser och kriminalvården är jätteduktiga på att förebygga olycksfall. Det är en kunskapsfråga, säger Adam Jansson.

Gunnar Sundqvist, utredare som arbetar med arbetsmiljö­frågor på SKL (Sveriges kommuner och landsting) ser allvarligt på olycksrisken på särskolorna.

— Man kan inte nog poäng­tera hur viktigt det är att synliggöra hot och våld för att minimera det. Det ska finnas rutiner där personalen alltid rapporterar denna typ av händelser.

Arbetsolyckor som beror på elever med funktionsnedsättning kan vara något mindre traumatiserande än arbetsolyckor orsakade av grovt kriminella, som poliser exempelvis råkar ut för, enligt Gunnar Sundqvist.

— Det kanske är lite förmildrande att det är elever som mår dåligt och kanske inte menar illa. Ingen ska behöva råka ut för arbetsolyckor, men vi kommer samtidigt aldrig att kunna utesluta att de sker.

Hot och våld mot lärare

Lärarkategori20112012201320142015Totalt, 2011-2015
Lärare i yrkesämnen1413413
Gymnasielärare161314251987
Grundskollärare6278869180397
Förskollärare8880137134130569
Specialpedagoger m.fl.23172372797
Alla lärare1931952632622641177

 

Några exempel från anmälningar till Arbetsmiljöverket

»Följde med en elev från matsalen till klass­rummet. Eleven blev arg och ville skada sig själv, vilket jag förhindrade. Men i samband med det bet eleven mig.«

»Autistisk elev fick svår ångestattack. Eleven väger mycket och är mycket stark. Han tog tag bak i mitt hår på båda sidorna och skallade hårt i min panna, samtidigt som han rev i håret. Jag var själv med eleven.«

»En aggressiv elev angrep mig med en trälist och slog på ben och armar. Eleven sparkade mig och skallade mig i ansiktet.«

»Läraren samlade eleverna för att gå och handla. En elev ville inte följa med utan reagerade med att utdela knytnävslag mot lärarens ansikte.«

»En elev var orolig, gick ofta upp från sin plats, störde med prat. När jag ville flytta honom blev han våldsam. Jag höll honom först, men släppte taget när han bad mig släppa. Då riktade han ett knytnävsslag mot min haka och en spark mot knät.«

»X blev uppstressad och arg på grund av en arbetsuppgift han inte klarade av. Han tänkte kasta en stol ut genom fönstret men jag stoppade honom. Då blev han ännu argare och kastade sig på golvet. Därifrån sparkade han upp mot mig och träffade min hand och tumme jättehårt.«

»Eleven sparkade och skallade mig«

ur Lärarförbundets Magasin