Läs senare

Särskolan kan byta namn till utvecklingsskola

NamnbyteUtbildningsminister Gustav Fridolin lanserar i dag ett åtgärdspaket för att stärka särskolan. Där ingår bland annat att skolformen byter namn till utvecklingsskola, efter ett elevförslag.

av Niklas Arevik
21 maj 2018
21 maj 2018

Gustav Fridolin anser att begreppet särskola har hängt med för länge, trots att verksamheten har förändrats.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– I dag definieras den inte av att vara särskild från grundskolan. Och lagstiftningen använder sig fortfarande av begreppet utvecklingsstörd, vi behöver en förändring. Namnförslaget utvecklingsskola kom från ett antal elever, säger Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.

Förutom namnbytet vill regeringen göra flera investeringar i särskolan genom att öronmärka medel från statsbidraget för ökad likvärdighet och kunskapsutveckling, satsa på läromedel och digitalisering samt att införa en garanti för tidiga stödinsatser, motsvarande den som redan är föreslagen för grundskolan.

I dag är det bara runt 15 procent av särskolans lärare som har rätt behörighet. Vad vill du göra åt detta?

– Bygga ut kompetensutvecklingsprogrammet och se till att alla som jobbar i särskolan får tid till kompetensutveckling. Vi vill satsa både på den akademiska vidareutbildningen och kompetensutveckling för alla.

Att garantera tidiga stödinsatser i särskolan, hur ska det gå till rent konkret?

– Det handlar om att i regelverket stärka rätten till stöd. Utredaren Greger Bååth håller på att se över detta. Att göra investeringar i det som i dag heter särskolan är ett viktigt nästa steg för att stärka jämlikheten, säger Gustav Fridolin.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin