Läs senare

Särskolan skärskådas i forskningsprojekt

Hur fungerar undervisningen och lärandemiljön i särskolan? Det ska ett fyraårigt projekt ta reda på. I dag saknas i stort sett forskning inom området.

21 okt 2015

Projektet är ett samarbete mellan universiteten i Karlstad och Uppsala och leds av Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik, och Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.
 

Forskarna kommer bland annat att studera elevernas kunskapsutveckling, deras sociala liv i skolan och deras demokratiska fostran till aktiva medborgare. 
 

– Vi hoppas att resultaten kommer att stimulera utveckling inom särskolan. Eftersom det saknas forskning på området sedan tidigare är det också svårt att se hur särskolan har utvecklats fram tills nu, säger Kerstin Göransson.
 

Forskningsprojektet startar i januari 2016 och ska pågå i fyra år.

ur Lärarförbundets Magasin