Läs senare

Satsning på förskolan och på studenter med barn

Pengar till fler anställda i förskolan. Extra tillägg för studerande med barn. Vidareutbildning på deltid för anställda inom vård, skola och omsorg. Det är några av satsningarna i regeringens vårproposition.

14 apr 2004

Sammanlagt 5 miljarder kronor under en treårsperiod med början nästa år satsar regeringen för att kommunerna ska kunna anställa 6.000 fler i förskolan. Till hösten lägger förskoleminister Lena Hallengren en proposition för ökad kvalitet i förskolan där det riktade stödet presenteras närmare.

– Efter tre års väntan får förskolan äntligen den personalförstärkning som statsministern utlovade redan sommaren 2002. Fler förskollärare och mindre barngrupper är en kvalitetssatsning som har betydelse för hela utbildningssystemet, kommenterar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Vidare får studenter med barn ett extra tillägg till studiemedlet. Sammanlagt satsar regeringen 450 miljoner kronor inom ramen för studiemedelssystemet.

– De lärarstuderande har barn i större utsträckning än andra studerande. Lärarförbundet har länge krävt ett extra barntillägg, och det är positivt att regeringen nu genomför det, kommenterar Eva-Lis Preisz.

Också Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, välkomnar att stödet till studerande med barn förbättras, men anser att det borde vidgas och inte bara gälla de som försörjer sig med studiemedel.

Ytterligare en satsning i vårpropositionen är anslag till kommuner och landsting för vidareutbildning av 6.000 anställda i vård, skola och omsorg under 2004 och 2005. De anställda ska kunna arbeta deltid och studera på deltid på komvux eller högskola.

Ingela Ösgård

ur Lärarförbundets Magasin