Läs senare

Satsning på förskolor i utsatta områden

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till förskolor i utsatta områden, enligt Ekot. Pengarna ska bland annat gå till kompetensutveckling och satsningar på flerspråkighet.

05 aug 2016

Satsningen innebär att förskolan inkluderas i satsningen på utanförskapsområden som sker inom projektet ”Samverkan för bästa skola”. Tidigare har 600 miljoner avsatts till skolor i dessa områden.

– Vi vet att barn som får en riktigt bra förskola, där förskolans pedagogik når fram, också får mycket lättare att på ett bra sätt klara grundskolan och få med sig de kunskaper man behöver för livet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Ekot.

Han betonar att det är en satsning från både staten och huvudmännen.

Lärarförbundet är positivt till satsningen men tycker att den kommer väl sent.

– Om man ska satsa på möjligheter att rätta till de fel som förekommer i skolinspektionen måste man omfatta alla skolformer och förskolan är ju en viktig del i vårt utbildningssystem. Jag ser det som en miss att man inte haft med det från början och därför är det ju positivt att man nu rättar till det, säger Maria Rönn, 1:e vice förbundsordförande för Lärarförbundet, till Ekot.

Samverkan för bästa skola

  • Syftet med regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola är att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.
  • Skolverket samverkar för närvarande med 24 kommuner och enskilda huvudmän inom Samverkan för bästa skola.
  • Samarbetena kommer successivt att utvidgas med cirka tio nya kommuner eller fristående skolor varje halvår. Fram till 2019 räknar Skolverket med att 180 skolor har medverkat i satsningen. 

Källa: Skolverket

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin