Läs senare

Satsning på specialpedagoger i budgetrepris

Regeringen gör i vårbudgeten ett nytt försök att få igenom skolförslag som stoppades av Alliansen i höstas. Bland annat ingår en satsning på fler speciallärare och specialpedagoger.

13 Apr 2015

I höstbudgeten hade regeringen lagt flera nya satsningar inom skolan, men de gick om intet när riksdagen i stället röstade fram Alliansens budget. Nu har regeringen tagit nya tag och lanserar förslagen igen. Den enda skillnaden är att satsningarna flyttas fram något i tiden.

En halv miljard kronor om året från 2016 ska gå till fler specialpedagoger och speciallärare i årskurserna F–3, bland annat genom fler utbildningsplatser. Det ska också bli mer attraktivt för verksamma lärare att utbilda sig till speciallärare och specialpedagog. Arbetsgivarna ska också stimuleras att anställa fler speciallärare och specialpedagoger.

Regeringen förlänger Skolverkets pågående uppdrag att stärka elevhälsan. 200 miljoner kronor per år avsätts i ett riktat statsbidrag för detta ändamål. Pengarna ska bland annat användas till att förebygga ungas psykiska ohälsa. Senast den 5 maj ska Skolverket redovisa de insatser som hittills har genomförts.

Ett annat statsbidrag ska gå till upprustning och energieffektivisering av skollokaler, i första hand inom grundskolan. Fram till 2018 avsätter regeringen totalt en miljard kronor till detta.

Regeringen vill också starta nationella skolutvecklingsprogram och ge mer till pengar till barnomsorg på obekväm arbetstid.
 

ur Lärarförbundets Magasin