Läs senare

Satsning på utbildningar på engelska

På fler och fler högskoleutbildningar bedrivs undervisningen på engelska vilket gör att antalet utländska studenter ökar kraftigt. De för in nya influenser men svenska studenter tar dåligt tillvara möjligheten att skapa internationella nätverk, skriver Högskoleverket i en ny rapport.

01 apr 2008

Hösten 2008 ger 33 lärosäten tillsammans över 500 utbildningar på engelska på avancerad nivå – cirka hälften av studenterna på dessa program är utländska. Högskoleverket har bland annat intervjuat lärare om hur de utländska studenterna påverkar utbildningen. De tillfrågade lärarna är överens om att det är bland de utländska studenterna som de hittar de bästa studenterna, men också de sämsta. De förnyar utbildningsmiljön med nya influenser och de ställer fler frågor och krav på undervisningen än svenska studenter. Såväl lärare som studenter ställs inför nya perspektiv.

De utländska studenterna ger de svenska studenterna en bra möjlighet att lära känna andra kulturer och skapa värdefulla nätverk i andra delar av världen. Men i stort sett alla tillfrågade lärare tycker att de svenska studenterna är dåliga på att ta till vara på och uppskatta de möjligheter som de utländska studenterna erbjuder. Det är nästan alltid på lärarnas initiativ som det blir blandade grupper med både svenska och utländska studenter. Trots de blandade grupperna upplever lärarna att umgänget mellan de svenska och utländska studenterna utanför studierna är mycket begränsad.

– Det är synd att svenska studenter inte bättre tar till vara de möjligheter de får genom att läsa tillsammans med utländska studenter. Att behärska engelska och kunna samarbeta med människor från olika länder är efterfrågat på arbetsmarknaden idag, säger Charlotte Ejsing, utredare på Högskoleverket.

Lärarna tycker att det är roligt och lärorikt att undervisa utländska studenter. På de engelska magister- och masterprogrammen möter lärarna studenter med många olika modersmål och studietraditioner vilket ställer stora krav på lärarnas kunskaper i engelska och pedagogik. Högskoleverket har också frågat utländska studenter vad de tyckte om sin utbildning i Sverige. De flesta studenterna tyckte att utbildningen höll hög kvalitet, att lärarna var bra och att de studerade på en intressant kurs.

ur Lärarförbundets Magasin