Läs senare

Sätt drama på schemat

Använd dramapedagogers kunskap i värdegrundsarbetet. Det föreslår Suzanne Osten, Malin Stintzing och Eva Österlind.

26 nov 2015

Illustration: Maria Raymondsdotter
Det är dags att avsätta resurser och kompetens till det som vi säger är så viktigt — autonoma, modiga, medvetna och empatiska samhällsmedborgare. Ta oss dramapedagoger och vår kompetens i anspråk på nationell nivå för att hjälpa barn och unga till bättre psykisk och fysisk hälsa så att de kan förstå och praktisera demokrati och respekt i sin vardag. Låt drama bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan.

Dramapedagogerna är i högsta grad demokratiarbetare, som varje dag möter barn och unga och arbetar med deras samspel, kommunikation och förmåga till empati och tolerans för olikheter.

Vi tillhör en relativt okänd yrkesgrupp och är väldigt glada över det medieljus som på sistone riktats mot hur barn har det i svenska skolan genom »Morgans mission« i SVT. Vi har länge känt en frustration över svårigheten att få komma in i grundskolan och jobba med de här frågorna. Vi skulle kunna arbeta mycket mer med förebyggande åt­gärder mot våld och psykisk ohälsa i skolan om adekvat kompetens togs i bruk i större omfattning.

Lärarna är duktiga och engagerade men minst sagt överbelastade i sitt arbete. Om vi var många fler som fick chansen att jobba med »Morgans mission« för att förhindra att barn mår dåligt under sin skoltid, skulle vi drastiskt kunna minska våldet i skolan.

Vi är en yrkesgrupp (det finns givetvis fler) som är specialister på att skapa tillitsfulla gruppklimat, samtala om normer, identitet och hälsa och synliggöra ALLA med ett medvetet och normkritiskt ­ledarskap. Dramapedagoger kan åstadkomma förändringsarbete på djupet med individer och grupper.

Forskning har gång på gång visat vad ett långsiktigt dramapedagogiskt arbete kan åstadkomma, inte bara socialt utan också med elevernas lärande i andra ämnen, inte minst vad gäller språkutveckling. På Island har man gjort drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan. En av orsakerna till det är att man anser att ämnet ökar elevernas empati och lär dem att samarbeta och lösa problem och konflikter, enligt Ása Helga Ragnarsdóttir, adjunkt i drama vid Islands universitet.

Medierna larmar dagligen om psykisk ohälsa bland barn och unga, lärarna går på knäna under sin arbetsbörda, och våld och hot som ett inslag i vår vardag kryper allt närmare inpå. Men det finns drama­pedagoger som med kompetens, verktyg och metoder står och knackar på dörren till skolan.

Värderingar som på riktigt är förankrade i eleverna är, som alla vet, inget man brainstormar fram på en eftermiddag. Inget man skriver på ett fint papper, sätter upp på väggen, sjunger en sång om och sedan är det klart.

Vi vet att det tar tid att förändra värdegrund och attityder och att skapa nya mönster och förhållningssätt. Man måste träna praktiskt för att förändra sitt handlande. Men vilken rektor med sin pressade budget är beredd att anställa en dramapedagog för att jobba varje vecka med alla klasser och inte bara skrapa lite på ytan för syns skull?

Politiker, sätt frågan om drama som ett obligatoriskt ämne i svenska grundskolan högt upp på dagordningen. Vi dramapedagoger kan göra verklig skillnad.

ur Lärarförbundets Magasin