Läs senare

”Sätt hållbar utveckling på skolschemat”

DebattItalien blir först i världen med att schemalägga hållbar utveckling för alla grundskoleelever. I alla statliga grundskolor ska minst 33 timmar per år läggas på att lära sig om klimatförändringar och hållbar utveckling. Det är dags att Sverige avsätter resurser för skolornas arbete med FN:s globala mål så att alla elever får lära sig om hållbar utveckling minst en timme i veckan.

17 jan 2020
”Sätt hållbar utveckling på skolschemat”
Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige rent, vill se hållbar utveckling på skolschemat. Foto: Colourbox

Om debattören:

Johanna Ragnartz

vd Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent har arbetat länge med lärande för hållbar utveckling. Genom programmet Grön Flagg, en del av internationella Eco Schools, arbetar vi tillsammans med nästan två tusen för-, grund- och gymnasieskolor för att ge unga en tro på att ett hållbart samhälle är möjligt. Och vi vill att fler skolor ska hjälpa till att väcka det engagemang som krävs för en hållbar utveckling i framtiden.

Sedan 2015 har FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling varit vägledande i arbetet för en hållbar och rättvis värld. Skolverket arbetar med målen i svenska elevers undervisning, men menar att alla ämnen ska genomsyras av de globala målen snarare än att de ska få eget utrymme i kurs- och timplanerna.

Vi som jobbar med att hjälpa verksamheter att lära ut hållbarhet vet hur viktigt det är att arbeta så konkret som möjligt. I Grön Flagg tar vi fram tydlig handledning för våra verksamheter och ger dem stöd och råd längs vägen. Därför tror vi att det behövs lika tydliga riktlinjer för hållbar utveckling som för alla andra ämnen i skolan.

Alla barn förtjänar att få leva i en ren, rättvis och hållbar värld. Men så ser det tyvärr inte ut i nuläget. Nedskräpning av engångsplast hotar vår miljö och enligt experter kan det 2050 finnas mer plast än fisk i haven. Klimatutsläpp bidrar till en global uppvärmning som kan få katastrofala följder för hela mänskligheten. Naturkatastrofer och konflikter förstör livet för miljontals människor.

Det var med den vetskapen som världen enades kring FN:s globala mål för hållbarhet. De stakar ut färdplanen för alla länder. Men det krävs att länderna agerar på alla sätt de kan. Därför är det så glädjande att Italien nu väljer att gå före och visa världen hur skolorna kan bidra.

Nu hoppas vi att Sverige kan följa Italiens exempel och synliggöra hållbar utveckling på schemat, så att våra barn ges de bästa möjligheterna att kunna leva i en ren, rättvis och hållbar värld.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin