Läs senare

Sätt pedagogiken i fokus

De nordiska länderna bör höja lärarutbildningarnas kvalitet. Det skriver blivande lärare från fyra studentorganisationer.

31 Maj 2016

Nyligen träffades representanter från fyra lärarstudentorganisationer i Sverige, Norge och Finland och utbytte erfarenheter. Vi är alla överens om att lärarutbildningarna måste uppvärderas för att de nordiska länderna även i framtiden ska kunna konkurrera med kunskap.

Trots att lärarutbildningarna och skolsystemen i våra länder ser olika ut finns det många gemensamma nämnare. Våra organisationer ser tre kompetensområden som är viktiga för skolans och läraryrkets framtid.

Alla lärarutildare måste prioritera:

• Det pedagogiska uppdraget: Forskningsbaserad pedagogik av hög kvalitet måste vara kärnan i alla nordiska lärarutbildningar. Vår främsta uppgift i framtidens skola är vårt pedagogiska uppdrag. Det som förenar oss är vårt engagemang för utbildning och alla barns lika rätt till skolgång av hög kvalitet. Därför måste alla lärosäten som ger lärarutbildning se till att pedagogik och ämnesdidaktik alltid står i fokus.

• Språkutvecklande arbetssätt:

Lärare är språkliga före­bilder. Lärarutbildningarna måste därför främja språkutvecklande arbetssätt i alla verksamhetsnivåer och i alla ämnen. Vi är övertygade om att elevers språkutveckling är något alla lärare måste arbeta med.

Det är av största vikt att lärar­studenter får konkreta verktyg för att anamma språkutvecklande arbetssätt i sina framtida lärargärningar.

• Informations– och kommu­nikationsteknisk pedagogik: Vi lever i en digitaliserad tidsålder. Det är därför av­görande att vi genom lärarutbildningarna får kunskap om hur vi på bästa sätt kan integrera digitala resurser i vår undervisning. Vi behöver redskap för att kunna använda oss av informations- och kommunikationsteknisk pedagogik.

Den digitala utvecklingen kommer att fortgå och det är viktigt att våra nordiska skolors och lärares arbetssätt utvecklas i takt med samtiden.

Oavsett i vilken verksamhet eller ämne vi kommer att arbeta vet vi en sak: allt börjar med attraktiva lärarutbildningar av hög kvalitet. Vi lärarstudenter måste stå enade för att få en god introduktion till det framtida yrkeslivet.

ur Lärarförbundets Magasin