Läs senare

Sätta betyg i sexan — en webbkurs

13 dec 2013
Nu finns det en webbaserad kurs i bedömning och betygsättning i årskurs 4—6. Det är Skolverket som har tagit fram kursen som riktar sig till lärare och skolledare och motsvarar en studietid på cirka 30—40 timmar.

Tanken är att deltagarna ska lära sig att använda bedömning för att utveckla både eleverna och det egna arbetet. Dessutom förs en diskussion om hur elevernas kunskaper ska vägas samman till betyg i årskurs 6.

Kursen innehåller teoretiska avsnitt med filmer och texter som varvas med praktiska moment som lärarna genomför i sin praktik. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg från Karlstads universitet.

');

ur Lärarförbundets Magasin