Läs senare

Sätter färg på reflektionen

Ulla Wiklund tar hjälp av de estetiska ämnena i sin nya metodikbok

21 Okt 2013
Sätter färg på reflektionen
Mångsysslaren Ulla Wiklund kommer med en ny bok med handfasta råd för lärare. Bild: Christian Ljung

Numera kan hon se att hon är född in i det här. Båda hennes föräldrar var lärare och mamma gjorde på sin tid utbildningsprogram för TRU, som Utbildningsradion hette på den tiden.

– Mamma röjde matbordet hemma och tog emot lärarkandidater för diskussioner och förmodligen var det redan där mitt intres­se för meto­dik och pedagogik väcktes, säger Ulla Wiklund, som nyligen kom ut med ­boken »Föra tanken vidare« (Lärarförbundets förlag).

Boken handlar om reflektionens betydelse för lärande och utveckling och beskrivs av Ulla Wiklund själv som en handbok där lärare kan få handfasta och konkreta råd för att kunna utveckla sin undervisning.

Men den som förväntar sig en tråkig metodik­bok tar miste. »Föra tanken vidare« är så mycket mer — där förs intressanta resone­mang om kunskap och lärande, om forskning och historia, förstenade arbetssätt och oanade möjligheter.

Som en röd tråd löper de praktiska ­exemplen där Ulla Wiklund och hennes skrivar­kollega Annika Claesdotter följer med in i klassrummen, fångar skeenden och låter lärare och elever komma till tals.

– En lärare behöver många metodiska verktyg och för att en läroprocess ska bli framgångsrik är det viktigt att variera under­visningsmetoderna. Ska vi lära oss något behöver vi få många tillfällen att gestalta kunskapen och där har vi stor hjälp av de este­tiska ämnena, säger Ulla Wiklund.
»Föra tanken vidare« är ett resul­tat av många års erfarenhet som lära­re inom grundskolan, forskare på Kungliga Musikhögskolan och senare som undervisningsråd på både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.

Under fyra år arbe­tade hon också som utvecklings­konsulent på Rikskonserter där hon engagerades redan som elvaåring som medlem i sånggruppen Smulorna.

Ulla Wiklund började sin bana som barnartist, utbildade sig så småningom till rytmik­lärare och har en gedigen bakgrund som låtskrivare, sångare och kompositör.

– Visan om »Clownen Beppo« har jag skrivit och det var jag som sjöng »Uggla tjena­moss« i »Fabler­nas värld« i tv, säger hon med ett skratt.

Nu driver hon ett utbildnings­företag och ­under de kommande tre och ett halvt åren ska hon bland annat arbeta med skolutveckling i Burlövs kommun i Skåne.

– Jag ska arbeta med arbetslagen i fyra skolor. Med utgångspunkt i de reflekterande arbetssätt som min bok handlar om ska vi förbättra, fördjupa men också effektivisera undervisningen så att fler elever blir delaktiga i klassrummet.

Hon, som talar sig varm för reflektionens betydelse, lever som hon lär.

– Jag skriver tre slags dagböcker. En mindmap över aktuella problem, en tioårskalender där jag skriver tre rader om dagen och så en vanlig dagbok där jag skriver löpande text. När man står mitt uppe i något är det svårt att se vad man egentligen håller på med. Det här är mina hjälpmedel och de fungerar.

Personligt
Ulla Wiklund

Gör Utbildnings­konsult.

Bor I lägenhet på Söder i Stockholm.

Familj Man, två egna döttrar, sex bonusbarn samt barnbarnet Ines.

Kuriosa Älskar orkidéer, kallar sig själv för orkidédoktor.

ur Lärarförbundets Magasin