Läs senare

SCB: 6 av 10 lärare kan återvända till yrket

LärarbristDrygt 33.000 lärarutbildade arbetar inom andra yrken än utbildning. Hela 60 procent av dessa kan tänka sig att arbeta som lärare igen, visar en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB). Men då krävs förändrade arbetsvillkor.

07 feb 2017

Varför väljer personer med lärarexamen att lämna yrket? Vad kan få dem att återvända? Det ville SCB ta reda på och genomförde därför en enkätundersökning under hösten.

Rimligare arbetsbelastning, större möjligheter att styra över arbetssituationen och högre lön löd svaren när det gäller faktorer som skulle ha stor eller avgörande betydelse för om de skulle återvända eller inte.

Johanna Jaara Åstrand.

– De politiker som menar allvar med att lösa den akuta lärarkrisen har nu åtgärdslistan klar, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, i en kommentar.

Enligt Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén visar siffrorna att ”våra krav är fullständigt rimliga och måste genomföras”.

Enkätsvaren på frågan varför lärare lämnar yrket talar ett tydligt språk:

  • 60 procent uppgav att arbetsbelastning i förhållande till arbetstid bidrog helt eller till stor del till att de inte längre arbetar som lärare.
  • 55 procent svarade att psykisk påfrestning som stress spelade en stor eller helt avgörande roll i beslutet.
  • Runt 55 procent menade att de lämnade på grund av för många administrativa arbetsuppgifter och uppgifter som inte hörde till läraryrket.
  • 45 procent uppgav i enkäten att lönen i förhållande till arbetsbördan var en stor orsak till att de lämnat läraryrket.
Helene Hellmark Knutsson.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, tycker att SCB:s rapport har ett positivt besked.
– Det är väldigt positivt att se att en majoritet av dem som nu gör annat kan tänka sig att återvända till läraryrket. Och mycket av det som krävs för att förmå dem att återvända arbetar vi nu med, säger hon till TT och nämner lärarlönelyftet, minskad administration och personal som avlastar lärarna.

Men även om 20.000 före detta lärare skulle återvända till läraryrket skulle det inte lösa lärarbristen. För det krävs att fler utbildar sig till lärare och att avhoppen minskar, konstaterar Helene Hellmark Knutsson och betonar vikten av en bra löneutveckling.

– Jämfört med andra OECD-länder har Sverige ganska bra ingångslöner för lärare, men över tid händer ingenting. Efter 15 år tjänar du i stort sett lika mycket som en nyutexaminerad. Det är det som är det orimliga. Lärare har, jämfört med andra akademiker, halkat efter under lång, lång tid.

I Sverige fanns det år 2014 cirka 240.000 personer som fram till 2013 tagit lärarexamen. Cirka 14 procent, eller 33.500, av dem arbetade inom andra yrken än lärare.

Lärarnas tidning kunde för ett år sedan visa att det är en myt att lärare lämnar yrket i högre grad än andra grupper. Att byta jobb är betydligt vanligare bland civilingenjörer och ekonomer.

ur Lärarförbundets Magasin