Läs senare

SD säger ja – vägen öppen för obligatorisk förskoleklass

SkolpolitikAlliansen säger nej till regeringens förslag om att göra förskoleklassen obligatorisk. Sverigedemokraterna kommer däremot rösta ja till propositionen, uppger TT. Det innebär att regeringen har majoritet i riksdagen för sitt förslag.

av Mats Thorén
04 okt 2017
04 okt 2017

Alliansen kommer rösta nej till regeringens förslag att göra förskoleklassen obligatorisk. Det skriver partiernas utbildningspolitiska talespersoner på SvD Debatt på nätet på onsdagen.

Sverigedemokraterna (SD) ansluter dock inte till Alliansens linje utan stödjer regeringen i frågan.

– Vi kommer att rösta ja till propositionen, men återkommer med förbättringsförslag, säger säger Stefan Jakobsson,  SD:s utbildningspolitiska talesperson, till TT.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill dock inte ta ut något i förskott.

– Nu ska det processas i riksdagen. Jag tar inte ut något förrän riksdagen fattat beslut, säger han till Lärarnas tidning.

Många inom skolans värld, inte minst lärarfacken, har efterfrågat breda uppgörelser som är hållbara över tid. Trots att såväl regeringen som Alliansen är överens om att skolstart ska ske vid sex års ålder har man ändå inte lyckats komma överens om huruvida de ska gå i förskoleklass eller i första klass.

Alliansen vill införa införa ett fyraårigt lågstadium där sexåringarna får undervisning som följer grundskolans kunskapsmål. Regeringen vill behålla förskolepedagogiken inom en obligatorisk förskoleklass.

– För oss har det varit avgörande att förskolepedagogiken med dess forskningsbaserade starka insats för lärande blir kvar i förskoleklassen. Och att förskollärare, som akademiskt utbildade experter på små barns lärande, fortsatt ses som fullvärdiga lärare för sexåringar. De sakerna är vi inte beredda att kompromissa om, säger Gustav Fridolin.

En annan stridsfråga gäller kompetensen hos personalen som undervisar sexåringar. Alliansföreträdarna vill att den undervisningen ska fokusera på grundläggande läs-, skriv- och räkneinlärning och att det ska finnas kunskapsmål. ”Att lärarna i den nya årskursen har rätt kompetens är därför helt avgörande, oavsett deras examen”, skriver de i sin debattartikel.

Regeringens svar är att den för närvarande förbereder förslag på fortbildning av personalen i såväl förskoleklass som i år 1–3, detta som en följd av förslagen i utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti. Fortbildningsinsatserna kommer att riktas både till förskollärare och andra som är verksamma i förskoleklassen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin beklagar att regeringen inte nått en uppgörelse med oppositionen.

– Jag skulle så klart helst se att det finns en bred uppslutning bakom. Vi är i grunden överens om att vi ska ha sexårig skolstart i Sverige. Jag tycker det är lite svårförståeligt att de borgerliga partierna är beredd att äventyra det för att de vill ha mindre av förskolepedagogik i förskoleklassen, säger han.

Förskoleklass

  • Förskoleklassen är en ettårig skolform som i dag är frivillig. De allra flesta sexåringar deltar i förskoleklassens verksamhet.
  • Med regeringens förslag utökas skolplikten, så att även förskoleklassens barn omfattas. Skolplikten blir därmed tioårig.
  • Går regeringens förslag igenom i riksdagen, vilket den ser ut att göra, börjar den obligatoriska förskoleklassen att gälla från och med nästa läsår.
    Källa: TT

ur Lärarförbundets Magasin