Läs senare

Se till att kommunerna deltar i betygsförsöket

DebattFörsöket med betyg i årskurs fyra bör leda till betyg redan i årskurs ett, skriver Christopher Rydeaus, ordförande för Moderat skolungdom.

Om debattören

Christopher Rydaeus

riksordförande Moderat skolungdom

Enligt Sveriges Radio råder det ett svalt intresse bland Sveriges 20 största kommuner att låta sina skolor ingå i försöket med betyg från årskurs 4. Detta trots att Skolverket har slagit fast att betyg från årskurs 6 har resulterat i att man tidigare upptäcker elever som har det svårt i skolan. Försöket bör därför vara ett ytterligare steg för att införa betyg redan från årskurs 1.

Argumentet som framförs av de S-ledda kommunerna är att man inte vill att elever ska jämföra sig med varandra. Ett argument som faller platt då elever redan gör detta efter varje läxförhör, prov och presentation.

Projektet som skulle kunna hjälpa tusentals elever riskerar nu att bli ett fiasko och utbildningsminister Gustav Fridolin är ansvarig eftersom han låter de S- och MP-ledda kommunerna avböja att delta i försöket.

I Skolverkets utvärdering av betyg från årskurs 6 uppger 80 procent av eleverna att de jobbar hårdare då de vet att de ska betygsättas. Betygssättningen gör att de känner en starkare motivation till att jobba hårdare. Detta är något som skulle behöva genomsyra den svenska skolan även i årskurserna före sexan. Under allt för lång tid har den präglats av för lite måluppföljning och kunskapsfokus.

Det faktum att betyg leder till en ökad stress är ett tecken på bristen av målfokus. Betygen behöver normaliseras så att elever inte känner att de är något konstigt utan ett naturligt inslag från dag ett. Får eleverna tidigare erfarenhet av att bli betygsatta kan de också vänja sig vid att skolan alltid följer upp deras kunskapsutveckling.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Med tidigare betyg kan skolan och lärarna upptäcka särskilda behov och göra något åt problematiken med att elever hamnar efter i tid. Att införa betyg från årskurs 1 skulle ge skolorna möjlighet att sätta in stödinsatser väldigt tidigt.

Utbildningsminister Fridolin påstår om och om igen att han står på elevernas sida. Om han nu menar vad han säger bör han se till att S och MP-kommunerna omvärderar sina beslut att stå utanför försöksverksamheten med betyg i årskurs fyra och se till att försöket blir ett steg för ännu tidigare betygsättning.

ur Lärarförbundets Magasin