Läs senare

Sent beslut krymper Lärarlyftet kraftigt

Antalet kurser till Lärarlyftet 2 har skurits ner drastiskt till våren. Orsaken är att riksdagen ännu inte har beslutat om Lärarlyftets fortsättning.
– I normala fall vet vi långt tidigare hur kommande års anslag blir, säger Daniel Lundström, projektledare för Lärarlyftet på Skolverket.

06 nov 2015

Lärarlyftet ska enligt gällande beslut avvecklas under 2016 och endast 75 miljoner kronor har avsatts för detta år, avsevärt mindre än tidigare år. I budgetpropositionen föreslår regeringen ett tillskott för 2016 och att satsningen – som ger verksamma lärare möjlighet att komplettera sin behörighet – förlängs till 2018. Problemet är att riksdagen inte klubbar budgeten förrän i december.
 

– Då är det försent att upphandla nya kurser. Däremot kan vi ta in fler lärare på de kurser som kommer att starta, säger Daniel Lundström.
 

Kursutbudet till våren 2016 är mindre än en fjärdedel jämfört med antalet våren 2015. Som en följd av detta har antalet sökande nästan halverats till 1.100. Kurserna för gymnasieskolan och utbildningen till att bli speciallärare i särskolan blir inte av alls.
 

Skolverket noterar ett ovanligt högt söktryck till svenska för andraspråk. 400 lärare har sökt de åtta kurserna i ämnet. 
 

Om regeringens budgetförslag antas av riksdagen räknar Skolverket med fler kurser redan till hösten 2016. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin